RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Uchodźcy z Ukrainy w Niemczech: rejestracja uchodźców, pomoc i świadczenia dla uchodźców z Ukrainy, punkty recepcyjne, liczba uchodźców

W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. wielu mieszkańców Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i wyjazdu na terytorium innych krajów, w tym Niemiec, w poszukiwaniu azylu. Na tej stronie naszego serwisu zamieściliśmy informacje o tym, jak ukraińscy uchodźcy mogą uzyskać azyl w Niemczech. Informacje ogólne w sprawie azylu i uchodźców politycznych w Niemczech znajdziesz na osobnej stronie naszego serwisu. W miarę możliwości aktualizujemy informacje na tej stronie, ale najbardziej aktualne dane można uzyskać poprzez linki do oficjalnych stron internetowych właściwych ministerstw, urzędów, agencji Republiki Federalnej Niemiec. Na samym dole tej strony możesz podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi przyznawania azylu i wsparcia dla migrantów z Ukrainy w Niemczech.


§ Ukraińscy uchodźcy w Niemczech: informacje ogólne

W porównaniu z obywatelami niektórych innych krajów świata, Ukraińcy nie potrzebują wizy ani specjalnego zezwolenia na pobyt czasowy w Niemczech; ruch bezwizowy pozwala im na pobyt w Niemczech do 90 dni.

Europa wspiera każdego, kto potrzebuje ochrony
(Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen o uchodźcach z Ukrainy)

Jednak w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, Unia Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu Dyrektywy o czasowej ochronie uchodźców wojennych (niem. Richtlinie über vorübergehenden Schutz). Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała o ukraińskich uchodźcach: "Europa wspiera każdego, kto potrzebuje ochrony". Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie otrzymują prawo do czasowego pobytu, a także możliwość korzystania z kształcenia w Niemczech, opieki medycznej i zatrudnienia w Niemczech. W ten sposób Ukraińcy otrzymują specjalną tymczasową ochronę w UE na okres jednego roku. Okres ten zostanie automatycznie przedłużony na kolejne sześć miesięcy, chyba że sytuacja ulegnie zmianie. Ochrona tymczasowa wchodzi w życie z chwilą przekroczenia granicy UE; Ukraińcy mogą wówczas udać się do dowolnego kraju UE, w tym do Niemiec, i skontaktować się z właściwym organem, aby otrzymać pomoc wymaganą na mocy prawa UE i skorzystać z przysługujących im praw.

Uchodźcy z Ukrainy mogą kontaktować się z lokalnymi biurami Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (niem. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) w Niemczech, a także ze specjalnymi punktami przyjęć i rejestracji utworzonymi przez ten urząd.

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19

Według Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec, Ukraina nie została zaklasyfikowana jako obszar wysokiego ryzyka, więc Ukraińcy mają jedynie ogólny obowiązek poddania się badaniom przed wjazdem, ale nie muszą już przechodzić kwarantanny i specjalnej rejestracji.

W przypadku wystąpienia objawów koronawirusa u uchodźców zapewnia się konsultacje z pracownikami służby zdrowia i leczenie.

Ruch, podróże uchodźców z Ukrainy pociągami w Niemczech

W chwili pisania tego tekstu Niemieckie Koleje Państwowe (niem. Deutsche Bahn) zezwalają uchodźcom posiadającym ukraiński paszport lub ukraiński dowód osobisty na bezpłatne korzystanie ze wszystkich pociągów dalekobieżnych z Polski do Niemiec, a także na terenie Niemiec. Niektóre lokalne organizacje transportu publicznego w Niemczech poinformowały również o przyznaniu uchodźcom prawa do bezpłatnych przejazdów. Jednak prawo to prawdopodobnie nie będzie obowiązywało bezterminowo. Korzystając ze środków transportu publicznego, uchodźcy z Ukrainy powinni wcześniej sprawdzić ceny biletów.

Uważaj, aby nie paść ofiarą oszustów i przestępców

Wraz z tym, że wielu wolontariuszy, agencje rządowe i organizacje lokalne chętnie pomagają przybyłym migrantom, zapewniając kompleksowe wsparcie, kumulacja dużej liczby osób zawsze przyciąga oszustów i przestępców. Uchodźcy, którzy nie mówią po niemiecku, nie mają krewnych w Niemczech i środków do życia, mogą szybko stać się ofiarami przestępców, zwłaszcza złodziei, handlarzy ludźmi i sutenerów.

Jeśli przebywasz w Niemczech i stałeś się ofiarą przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, np. molestowania lub przemocy na tle seksualnym, zgłoś to na policję. W Niemczech istnieją ośrodki pomocy dla ofiar przemocy seksualnej i innych form przemocy, także w języku rosyjskim.

Numer telefonu niemieckiej policji oraz numer telefonu zaufania dla kobiet narażonych na przemoc w Niemczech można znaleźć, klikając na linki. Możesz być również zainteresowany przeczytaniem artykułów: Jak chronić się przed pracą przymusową, niewolnictwem seksualnym i wyzyskiem oraz Jak rozpoznać oszustów i wyłudzaczy podczas poszukiwania pracy, które zawierają przydatne wskazówki, statystyki i prawdziwe historie z życia wzięte.

§ Ilu ukraińskich uchodźców przebywa w Niemczech?

Ponieważ Ukraińcy nie potrzebują wiz na pobyt czasowy w Niemczech, nie da się dokładnie określić, ilu uchodźców z Ukrainy przebywa obecnie na terytorium Niemiec.

Biorąc pod uwagę, że populacja Ukrainy liczy ponad 40 milionów osób, można się spodziewać, że kilka milionów z nich będzie ubiegać się o azyl w krajach sąsiednich.

Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego na rok 2020 w Niemczech mieszka 325'000 osób o ukraińskich korzeniach, oczywiście większość z nich ma krewnych i znajomych na Ukrainie, co oznacza, że setki tysięcy osób mogą przyjechać do Niemiec w poszukiwaniu azylu, ponieważ mają w tym kraju bliskie osoby.

W Niemczech mieszka 325'000 osób o ukraińskich korzeniach
(Federalny Urząd Statystyczny)

Według danych ONZ do 1.09.2022 z Ukrainy wyjechało już ponad 7'000'000 osób, a według niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Niemczech zarejestrowano ponad 900'000 uchodźców.

W Niemczech zarejestrowano ponad 900'000 uchodźców z Ukrainy
(BMI)

§ Procedura rejestracji uchodźców w Niemczech

Jak napisano powyżej, uchodźcy z Ukrainy mają prawo do tymczasowego pobytu na terenie UE na mocy Dyrektywy UE w sprawie tymczasowej ochrony uchodźców wojennych. Dzięki temu w Niemczech obowiązują uproszczone zasady przyjmowania i udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. (Ogólna procedura uzyskania prawa do azylu w Niemczech została opisana w osobnym artykule na naszej stronie internetowej).

Komu przysługuje prawo do azylu w Niemczech?

Następujące kategorie uchodźców z Ukrainy mogą skorzystać z uproszczonego systemu ochrony w Niemczech:

Procedura rejestracji i otrzymania pomocy w Niemczech

W Niemczech za przyjmowanie uchodźców odpowiedzialne są kraje związkowe. Miasta i gminy na terenie krajów związkowych przygotowują punkty przyjmowania i rejestracji uchodźców. (Więcej informacji na temat układu terytorialnego Niemiec można znaleźć na osobnej stronie witryny.) Każdy kraj związkowy może mieć swoje własne zasady i kryteria w zakresie rejestracji i pomocy uchodźcom. Na następnej stronie opisujemy ogólną procedurę obowiązującą w Kraju Związkowym Hamburg.

Uchodźcy z Ukrainy powinni najpierw udać się do jednego z punktów recepcyjnych w celu zakończenia procedury rejestracji, nawet jeśli nie potrzebują miejsca zamieszkania.

Procedura rejestracji uchodźców z Ukrainy w Hamburgu

Według informacji przekazanych nam przez uchodźców przebywających w Niemczech, jeśli w mieście, w którym znajduje się ośrodek recepcyjny, nie ma możliwości zakwaterowania, uchodźcy mogą zostać skierowani do innego miasta w celu przesiedlenia.

§ Świadczenia i zasiłki dla uchodźców z Ukrainy w Niemczech

Niemcy są państwem opiekuńczym, którego mieszkańcy są wspierani na wiele sposobów, aby utrzymać przyzwoity poziom życia. Obejmuje to zapewnienie ubezpieczenia społecznego i różnych świadczeń pieniężnych. Informacje na temat pomocy społecznej i zasiłków w Niemczech można znaleźć na osobnej stronie naszego serwisu.

Ukraińcy, którzy przybyli jako uchodźcy wojenni do Niemiec, również mają prawo do świadczeń. Pierwszy zasiłek wydawany jest w Ośrodku dla Uchodźców lub w momencie wydawania świadczeń po rejestracji.

Po zarejestrowaniu uchodźcy i otrzymaniu pierwszej wypłaty zostaje on skierowany do miejsca zamieszkania, a następnie za regularne wypłaty świadczeń pieniężnych odpowiedzialny jest Główny Urząd Opieki Społecznej (niem. Grundsicherungsamt) w miejscu zamieszkania/pobytu.

Wysokość zasiłku jest ustalana w zależności od liczby i wieku członków rodziny, rodzaju mieszkania i innych warunków.

Sprawdź wysokość świadczeń, zasiłków, płatności dla uchodźców w Niemczech

Ośrodek recepcyjny zapewnia uchodźcom następujące wsparcie:

§ Punkty przyjmowania i rejestracji ukraińskich uchodźców w Niemczech

Każdy niemiecki kraj związkowy jest odpowiedzialny za organizację przyjmowania, rejestracji i rozmieszczania uchodźców. Zwykle w tym celu w dużych miastach tworzone są specjalne punkty recepcyjne.

Informacje o ośrodkach recepcyjnych dla uchodźców można uzyskać w najbliższym oddziale Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub na policji. Ponadto wiele miast posiada centralne punkty kontaktowe.

Aby znaleźć odpowiedni ośrodek recepcyjny, możesz skorzystać z wyszukiwarki najbliższego oddziału Urzędu do Spraw Migracji i Uchodźców na stronie internetowej https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/

W poniższej tabeli zamieściliśmy informacje o głównych ośrodkach recepcyjnych w dużych miastach Niemiec i/lub w niemieckich krajach związkowych. Nie są to jedyne punkty recepcyjne; ponadto, w miarę napływu dużej liczby uchodźców z Ukrainy, ośrodki mogą się przenosić lub otwierać nowe. Przed podróżą pod wymienione adresy należy skontaktować się z ośrodkiem recepcyjnym, aby dowiedzieć się o adres, warunki i najlepszy czas przybycia.

Ośrodki dla uchodźców w dużych miastach Niemiec

Miasto/kraj związkowy Adres Link do strony internetowej
Berlin Oranienburger Str. 285, 13437 Berlin Przejdź do linku
Monachium (Bawaria) Maria-Probst-Straße 14, 80939 München Przejdź do linku
Hamburg Bargkoppelweg 66a, 22145 Hamburg Przejdź do linku
Brema Lindenstraße 110, 28755 Bremen Przejdź do linku
Suhl (Turyngia) Weidbergstr. 10, 98527 Suhl Przejdź do linku
Neumünster (Szlezwik-Holsztyn) Haart 148, 24539 Neumünster Przejdź do linku
Schwerin (Meklemburgia-Pomorze Przednie) Gebäude 20-22, Stern-Buchholz 16, 19061 Schwerin Przejdź do linku
Heidelberg (Badenia-Wirtembergia) Patrick-Henry-Village, Grasweg, 69124 Heidelberg Przejdź do linku
Brandenburgia - Przejdź do linku
Giessen (Hesja) Lilienthalstraße 2, 35394 Gießen Przejdź do linku
Fallingbostel-Erbke (Dolna Saksonia) Hartemer Weg 100, 29683 Oerbke Przejdź do linku
Mönchengladbach Monchengladbach (Nadrenia Północna-Westfalia) Chazal Road 20, 41179 Mönchengladbach Przejdź do linku
Trewir (Nadrenia-Palatynat) Dasbachstr. 19, 54292 Trier Przejdź do linku
Lebach (Kraj Saary) Schlesierallee 17, 66822 Lebach Przejdź do linku
Lipsk (Saksonia) Brahestr. 8, 04347 Leipzig Przejdź do linku
Halberstadt (Saksonia-Anhalt) Friedrich-List-Straße 3, 38820 Halberstadt Przejdź do linku

§ Pomoc i doradztwo dla uchodźców z Ukrainy w Niemczech

W Niemczech za udzielanie pomocy uchodźcom odpowiada przede wszystkim Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (niem. BAMF), a wszechstronną pomoc przybyłym uchodźcom z Ukrainy zapewniają także centra doradcze dla migrantów organizacje charytatywne, a także inicjatywy prywatne i wolontariusze. Informacje na ich temat są zazwyczaj dostępne w ośrodkach recepcyjnych dla uchodźców.

Federalny Urząd Administracyjny (Bundesverwaltungsamt, BVA) zapewnia specjalne wsparcie dla późnych przesiedleńców z Ukrainy. Numer infolinii oraz adres poczty elektronicznej, pod którym można uzyskać pomoc w przypadku późnych przesiedleńców, można znaleźć pod poniższym linkiem (Przejdź do linku).

Główne rodzaje pomocy państwowej i wsparcia dla uchodźców ukraińskich w Niemczech:

W naszej witrynie internetowej można znaleźć wiele przydatnych informacji, które pomogą lepiej poznać Niemcy, dowiedzieć się, jak wygląda praca w Niemczech, jakie święta obchodzone są w Niemczech, a także zapoznać się z bezpłatnymi kursami języka niemieckiego dla migrantów, informacjami jak uzyskać obywatelstwo niemieckie i wieloma innymi zagadnieniami.

Ponadto w naszej Gazecie internetowej możesz zamieszczać ogłoszenia o szerokim zakresie tematycznym, takie jak: ogłoszenia o poszukiwaniu zaginionych krewnych, ogłoszenia o poszukiwaniu pracy, ogłoszenia o kupnie i sprzedaży czy ogłoszenia o usługach w Niemczech i wiele innych.


§ Komentarze i pytania odwiedzających stronę:

Rosyjski dodanych komentarzy: 81, podgląd.

Nowy komentarz:


Edycja tekstu: b k u m
Zdjęcie / zdjęcie do komentarza

Dodaj komentarz
Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Zdjęcie do strony
Różne