RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Polityka prywatności naszej witryny RU-GELD.DE i wszystkich subdomen tej strony

Polityka prywatności

Spis treści

1. Zakres zastosowania

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych podczas korzystania z witryny RU-GELD.DE (w tym wszystkie subdomeny): anzeigen, spargeld, eshops, travel).

Zwracamy szczególną uwagę na ochronę Państwa danych osobowych. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów prawnych, w szczególności na podstawie Federalnej ustawy o ochronie danych w Niemczech, BDSG и Rozporządzenia o ochronie danych w Unii Europejskiej, DSGVO (RODO).

W niniejszej Polityce prywatności informujemy o ważnych aspektach przetwarzania danych w naszym serwisie, a także o tym, jakie dane i w jakim celu są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez nas oraz w jaki sposób można się od nich odwołać.

2. Obsługa danych osobowych

Aby zagwarantować funkcjonalność oraz dostarczanie treści i usług na naszej stronie internetowej, konieczne jest gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na serwerach Unii Europejskiej.

Wszystkie dane na naszej stronie internetowej są przesyłane w formie zaszyfrowanej za pomocą połączenia SSL.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie norm prawnych, a mianowicie art. 6 ust. 1a (uprzednia zgoda) i / lub ust. 1f (uzasadniony interes) rozporządzenia o ochronie danych w Unii Europejskiej (DSGVO)(RODO). Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zapewnienia naszych uzasadnionych interesów i nie przeważa nad interesami prawnymi, podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, wówczas art. 6 ust. 1f DSGVO (RODO) ma zastosowanie jako podstawa prawna przetwarzania danych.

Wykorzystywanie danych poza tymi ramami może odbywać się wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą osoby, której dotyczą. W szczególności gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

2.1 Dane dziennika systemowego dotyczące logowania do serwera

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę, przeglądarka automatycznie wysyła do naszego serwera następujące dane, które są rejestrowane w dzienniku systemowym:

Dane te są gromadzone i przetwarzane w formie anonimowej, tj. niemożliwe jest zidentyfikowanie konkretnej osoby na ich podstawie. Celem gromadzenia i przetwarzania tych danych jest uogólniona analiza danych wewnętrznych systemu i danych statystycznych. Ponadto dane te są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego, w szczególności do ochrony przed atakami, nieautoryzowanym dostępem do naszego serwera internetowego oraz do dalszego monitorowania i dochodzenia w sprawie przestępstw w tym obszarze. Analizujemy adresy IP tylko w przypadku ataków na infrastrukturę sieciową serwera.

2.2 Adres elektroniczny (e-mail)

Używamy Twojego adresu e-mail do potwierdzenia podczas rejestracji i otwierania konta na naszej stronie internetowej, a także do przesłania Ci potwierdzenia dokonanych zamówień. Twój adres e-mail może być również używany przez nas do przesyłania wiadomości o zmianach związanych z Twoim kontem, takich jak: zmiany warunków korzystania z witryny, problemy techniczne, różne potwierdzenia Twoich działań na stronie i odpowiedzi na Twoje pytania.

Nie udostępniamy Twojego adresu e-mail osobom trzecim, z wyjątkiem, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ze względów prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1b (spełnienie warunków umowy)(RODO).

2.3 Informacje o płatnościach

Aby złożyć płatne zamówienie, konieczne jest użycie danych płatniczych klienta (Państwa imię, nazwisko i adres).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1b (realizacja, spełnienie warunków umowy) DSGVO (RODO).

2.4 Subskrypcja, czyli zapisanie się do newslettera

W przypadku subskrypcji wiadomości z naszej witryny lub komentarzy na wybranych stronach witryny, Państwa dane określone w formularzu wprowadzania danych zostaną przekazane osobie odpowiedzialnej. Subskrybując, zapisujemy Twój adres IP, datę i godzinę rejestracji. Jest to konieczne, aby zapobiec nielegalnemu korzystaniu z naszego serwisu lub adresu e-mail podanego podczas subskrypcji.

Nie udostępniamy Twojego adresu e-mail osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani ze względów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania nowych wiadomości e-mail. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Możesz również odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych. W tym celu każdy e-mail biuletynu zawiera link.

Podstawą prawną przetwarzania danych przy zapisywaniu się do newslettera jest Twoja uprzednia zgoda na podstawie art. 6 ust. 1a (RODO). Podstawą prawną biuletynów wynikających ze sprzedaży towarów lub usług jest § 7 ust. 3 Ustawy Federalnej o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).

2.5 Dane kontaktowe

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub skontaktujesz się bezpośrednio przez e-mail, Twoje dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Zapisanie danych jest konieczne w celu przetworzenia otrzymanej wiadomości i odpowiedzi na nią.

Nie udostępniamy tych danych osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1a (uprzednia zgoda) DSGVO (RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych otrzymanych za pośrednictwem wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1f DSGVO. Jeżeli wiadomość elektroniczna jest wysyłana w celu zawarcia umowy, wówczas art. 6 ust. 1b (spełnienie warunków umowy) stanowi dodatkową podstawę prawną RODO.

2.6 Komentarze i posty

Jeśli wyślesz wiadomość, ogłoszenie, recenzję, komentarz na naszej stronie internetowej lub podzielisz się swoim doświadczeniem, informacje te zostaną opublikowane na stronie internetowej. Twoja zgoda, adres IP, a także data i godzina wprowadzenia danych zostaną zapisane. Rejestrowanie to służy zapobieganiu nielegalnym działaniom na stronie, naruszeniu warunków korzystania z serwisu. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteśmy zobowiązani do tego z powodów prawnych zgodnie z obowiązującym prawem.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1b (spełnienie warunków umowy)(RODO).

2.7 Rejestracja użytkownika

Przy otwieraniu konta w serwisie, rejestracji użytkownika, zostaną zapisane dane osobowe podane przez użytkownika (nazwa użytkownika, prawdziwe imię, kraj, adres e-mail, nazwanie). Dane te dotyczą korzystania z naszej oferty online. Nie przekazujemy tych danych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteśmy zobowiązani do tego z przyczyn prawnych zgodnie z obowiązującym prawem.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1b (realizacja umowy)DSGVO (RODO).

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy uzyskamy uprzednią zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1a rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO).

W razie potrzeby wykorzystania Państwa danych osobowych w celu realizacji umowy, której jesteście stroną, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1b rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO). Ta podstawa prawna ma również zastosowanie, jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych przez naszą firmę, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1c rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla zapewnienia naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich i nie przeważa nad interesami prawnymi, podstawowymi prawami i wolnością osoby, której te dane dotyczą, wówczas art. 6 ust. 1f RODO ma zastosowanie jako podstawa prawna przetwarzania danych.

4. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych

Na naszej stronie internetowej udostępniamy treści stron trzecich: filmy z YouTube, mapy z Google-Maps, kanały RSS, grafiki z innych stron. Właściciele tych treści otrzymują Twój adres IP, ponieważ bez niego nie mogą wysłać odpowiednich informacji do Twojej przeglądarki. Staramy się wykorzystywać treści tylko tych dostawców, stron internetowych, które używają twojego adresu IP wyłącznie do wysyłania treści. Nie mamy jednak żadnego wpływu na sposób, w jaki dostawcy ci wykorzystują Twój adres IP. Jeśli wiemy, w jaki sposób korzystają z adresu IP, informujemy Cię o tym w niniejszej Polityce Prywatności.

W większości przypadków nie pobieramy automatycznie treści stron osób trzecich przy otwieraniu strony, ale dajemy Ci możliwość podjęcia decyzji, czy ją pobrać, czy nie.

Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na to, by usługi / firmy opisane poniżej, mogły odbierać i przetwarzać dane osobowe w następujący sposób:

4.1. Usługa analityki internetowej Google Analytics

firma: Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Wykorzystanie danych: Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z naszej witryny. Informacje przechowywane w plikach cookie są przesyłane na serwer Google w USA. Aktywowaliśmy anonimowość adresu IP w Google Analytics, więc Twój adres IP zostanie skrócony przez Google i nie będzie łączony z innymi danymi, które zapisałeś.

Więcej szczegółów: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w §8 niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

4.2. Usługa reklamowa online Google AdWords

firma: Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Wykorzystanie danych: w przypadku dostępu do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords włącza pliki cookies, które są ważne przez 30 dni,a które zawierają informacje o śledzeniu konwersji (Śledzenie konwersji). Korzystając z tych informacji, nie jest możliwe zidentyfikowanie osobowości osoby, jest ona przechowywana do celów statystycznych.

Więcej szczegółów: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w §8 niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

4.3. Reklamy Google AdSense /remarketing

Firma: Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Wykorzystanie danych: Google AdSense używa plików cookie i sygnałów nawigacyjnych (niewidoczna grafika) do prezentacji reklam opartych na zainteresowaniach i ocenie ruchu odwiedzających naszą stronę internetową, jednak Google AdSense nie przechowuje danych osobowych, twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi, które zostały zapisane. Możesz wyłączyć funkcję remarketingu w witrynie Google.

Więcej szczegółów: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w §8 niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

4.4. Awin/Zanox/Affilinet

Firma: Affiliate Marketing-Netzwerk AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlin).

Wykorzystanie danych: Partnerska sieć marketingowa (Marketing afiliacyjny) Awin AG Affiliate Marketing Network wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji o transakcjach, sprzedaży i firmach reklamowych. Cel przechowywania informacji: określenie skuteczności wykorzystania materiałów reklamowych. Dane osobowe nie są gromadzone.

Więcej szczegółów: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w §8 niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

5. Procedura usuwania i przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub zgodnie z dyrektywami i przepisami Unii Europejskiej lub innymi aktami ustawodawczymi regulującymi pracę z danymi osobowymi.

Jeżeli cel przechowywania danych został osiągnięty lub upłynął okres przechowywania danych określony w dyrektywach i przepisach Unii Europejskiej lub innych aktach ustawodawczych regulujących pracę z danymi osobowymi, dane osobowe zostaną odpowiednio zablokowane i usunięte.

Subskrypcja newslettera nie jest usuwana, dopóki jej właściciel jej nie wypowie.

Twój adres IP w celach statystycznych, bezpieczeństwa i potwierdzania twoich działań na stronie (subskrypcja, rejestracja, wprowadzanie informacji i komentarzy, płatne zlecenia itp.) jest przez nas rejestrowany i przechowywany przez nieokreślony, dłuższy czas. Zachowujemy go dla własnego bezpieczeństwa: w przypadku, gdy Twoje działania na stronie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub naruszają nasze umowy - warunki korzystania z serwisu, możemy użyć Twojego adresu IP do śledzenia Twojej tożsamości.

6. Prawa użytkownika

Jeśli przechowujemy Twoje dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej, masz następujące prawa w odniesieniu do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

7. Realizacja praw do otrzymania informacji, sprzeciwu, sprostowania i usuwania danych

Możesz wycofać swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także skorzystać z prawa do usunięcia lub poprawienia danych w dowolnym momencie. Dane osobowe, które wykorzystujemy w związku umownym z tobą lub w celu przygotowania umowy, mogą zostać usunięte przed upływem określonego czasu tylko wtedy, gdy ich usunięcie nie jest sprzeczne z wymogami umownymi lub ustawowymi zobowiązań.

Możesz wysłać nam prośbę o informacje, sprostowanie lub usunięcie danych, a także decyzję o anulowaniu uprzedniej zgody na przetwarzanie danych, w bezpłatnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub faksu (dane kontaktowe znajdują się w §9niniejszej Polityce prywatności.

Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę i przechowywane na twoim komputerze. Dzięki informacjom przechowywanym w plikach cookie nasz serwer internetowy przesyła do przeglądarki indywidualne ustawienia naszej witryny, a także, być może, dane do uwierzytelnienia w witrynie w postaci zaszyfrowanej. W ten sposób korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej witryny, a także umożliwia autoryzację na stronie.

W plikach cookie przechowujemy i wykorzystujemy następujące dane: sesja z witryną, dane autoryzacyjne, nazwa użytkownika, typ konta użytkownika, przycisk menu, numer banneru reklamowego, ostatnie lub najczęściej odwiedzane przez ciebie strony naszej witryny, ostatnie użyte przez ciebie imię podczas komentowania lub forum.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie są nasze uzasadnione interesy, zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO.

Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i przenoszone z niego na naszą stronę internetową, dzięki czemu Ty, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Korzystając z ustawień przeglądarki, możesz anulować, usunąć lub zablokować korzystanie z plików cookie. Jeśli zrezygnujesz z używania plików cookie na naszej stronie internetowej, nie będziesz w stanie w pełni korzystać ze wszystkich dostarczonych funkcji na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie są również wykorzystywane przez różne serwisy internetowe, których usługi są używane na naszej stronie internetowej, o czym można dowiedzieć się w Więcej szczegółów w §4 niniejszej Polityce bezpieczeństwa.

9. Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych: Anton Seljunin, adres do korespondencji (w przypadku listów): Waldstr. 71, 22846 Norderstedt; email: Kontakt;faks: 040-870 952 93.

10. Ochrona nieletnich

Dzieci i osoby poniżej 18 roku życia nie są uprawnione do przekazywania nam danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie pobieramy ani nie przetwarzamy danych osobowych dzieci ani nie przekazujemy ich osobom trzecim.

11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie, aby była zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz naszymi nowymi lub zmienionymi usługami. Przy następnej wizycie na naszej stronie obowiązywać będzie nowa Polityka prywatności.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne