RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

ak wyjechać i znaleźć pracę w Niemczech: migracja zarobkowa, wizy pracownicze

Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak możesz udać się do Niemiec, żeby pracować, jeśli jesteś mieszkańcem innych krajów spoza Unii Europejskiej; jak uzyskać wizę pracowniczą: jakie są warunki przeprowadzki, uzyskania pozwolenia i znalezienia pracy w Niemczech.


§ Migracja zarobkowa do Niemiec

Niemcy są krajem otwartym dla pracowników migrujących, pracują tu ludzie z różnych krajów świata, którzy otrzymali obywatelstwo niemieckie lub przebywają tu mając pozwolenie na czas określony. Ponad 20% ludności kraju to osoby o emigracyjnej przeszłości, z czego połowa to cudzoziemcy nie posiadający niemieckiego obywatelstwa. Niemcy mają bardzo wysoki poziom zatrudnienia i silny system gospodarczy, dlatego ciągle potrzebni są wykwalifikowani specjaliści; na przykład w marcu 2019 roku Państwowy Urząd Pracy w Niemczech zarejestrował ofertę około 800'000 wolnych miejsc pracy. Ministerstwo Pracy Niemiec rozszerza możliwości przyciągnięcia zagranicznych specjalistów do pracy w kraju, jeśli wcześniej zaangażowani byli tylko pracownicy z wyższym wykształceniem, to teraz mają dostęp do rynku pracy osoby z wykształceniem zawodowym. Jednak w celu uzyskania pozwolenia na pracę w danym kraju wymagane są liczne biurokratyczne procedury, takie jak potwierdzenie lub uznanie wykształcenia uzyskanego w innym kraju. Przeczytaj więcej na ten temat poniżej na stronie.

Niemcy są otwarte na migrantów zarobkowych, 20% mieszkańców kraju ma emigracyjną przeszłość.

§ Wizy pracownicze do Niemiec

Obywatele Unii Europejskiej i EOG mogą mieszkać i pracować w Niemczech bez dodatkowego pozwolenia, ale obywatele innych krajów, w tym Rosji, Ukrainy i Kazachstanu, muszą uzyskać pozwolenie na wjazd i pracę w Niemczech. Poniższa lista pokazuje różne rodzaje niemieckich wiz, które otwierają się na wjazd do kraju w związku z pracą.

Jak widać z powyższej listy, Niemcy wydają wizy dla wielu różnych rodzajów działalności. W zależności od celu mogą istnieć różne warunki uzyskania pozwolenia na pobyt i pracę w kraju.

§ Jak uzyskać wizę, zezwolenie na pracę w Niemczech

Ogólna procedura uzyskiwania wizy o Niemiec została opisana na osobnej stronie naszej witryny internetowej, gdzie dowiesz się również o możliwości wjazdu do Niemiec bez wizy, a także o cenach wiz.

Aby uzyskać wizę do pracy w Niemczech, cudzoziemiec musi skontaktować się z ambasadą lub konsulatem generalnym Niemiec w swoim kraju w miejscu zamieszkania. Można tam uzyskać szczegółowe informacje na temat niemieckich wiz pracowniczych, procedury ubiegania się o nie oraz niezbędnych dokumentów, które należy złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę w kraju.

W zależności od rodzaju pracy i celu wizyty w Niemczech mogą istnieć różne warunki uzyskania wizy i zezwolenia na pracę; w poniższej tabeli dowiesz się o głównych warunkach udzielenia zezwolenia na pracę migrantom.

Podstawowe warunki uzyskania wizy i zezwolenia na pracę w Niemczech, według rodzaju wizy

Niebieska karta UE
Więcej o niebieskiej karcie Unii Europejskiej
Aktywność zawodowa dla osób z wyższym wykształceniem
 • Posiadanie wyższego wykształcenia;
 • Posiadanie umowy o pracę lub oferta pracy od niemieckiego pracodawcy według kwalifikacji;
 • Zgoda Agencji Zatrudnienia Niemiec na to miejsce pracy;
Aktywność zawodowa dla osób z wykształceniem zawodowym
Wolny zawód, przedsiębiorczość (niem. Freiberufler)
 • Istnieje wystarczające własne finansowanie działalności przedsiębiorczej;
 • Istnieją wystarczające środki na życie w kraj;
 • Zezwolenie na tego rodzaju działalność;
Wiza do poszukiwania pracy
 • Obecność wyższego wykształcenia uznana w Niemczech;
 • Istnieje wystarczająca ilość pieniędzy, aby pozostać w Niemczech na czas poszukiwania pracy;
Praktyka dla studentów zagranicznych
 • Studia na zagranicznym uniwersytecie uznanym przez Niemcy;
 • Obecność miejsca praktyki w niemieckiej firmie;
 • Zgoda Agencji Zatrudnienia Niemiec na dane miejsce praktyki;
Au-Pair, niania (opiekunka do dzieci) i gospodyni domowa
Program Au-Pair w Niemczech
 • Podstawowa znajomość języka niemieckiego;
 • Ograniczenie wiekowe;
 • Miejsce pracy jako niania, gospodyni w niemieckojęzycznej rodzinie;
Uznanie kwalifikacji, jeżeli otrzymane wykształcenie zagraniczne nie jest uznawane w Niemczech
 • Decyzja o uznaniu kwalifikacji określa potrzebę dodatkowej edukacji lub weryfikacji;
 • Istnieje wystarczająca ilość pieniędzy, aby mieszkać w Niemczech podczas nauki lub weryfikacji w celu uznania kwalifikacji;
 • Dostępność potwierdzonego miejsca nauki lub pracy w celu uznania kwalifikacji;

Należy pamiętać, że istnieją specjalne warunki dla lekarzy, twórczych działaczy i artystów, a także naukowców i badaczy.

Oprócz warunków wymienionych w tabeli migrant zarobkowy musi posiadać wystarczającą znajomość języka niemieckiego do pracy w Niemczech; jednakże często pracodawca ma wystarczającą znajomość języka angielskiego.

Zatem głównym warunkiem migracji zarobkowej do Niemiec jest dostępność miejsca pracy potwierdzona przez pracodawcę z Niemiec. Zatem kolejnym krokiem w migracji zarobkowej jest znalezienie pracy i zawarcie umowy lub otrzymanie oferty pracy od niemieckiego pracodawcy.

§ Poszukiwanie pracodawców w Niemczech i zawarcie umowy

Głównym źródłem informacji o dostępności pracy w Niemczech jest internetowa urząd pracy Agencji Zatrudnienia. Witryna Agencji jest dostępna w języku niemieckim i angielskim i można na niej wygodnie wyszukiwać. Ponadto istnieje wiele innych możliwości znalezienia pracy w Niemczech z innego kraju. Na osobnej stronie naszej witryny poświęconej poszukiwaniu pracy w Niemczech można znaleźć ponad 10 różnych opcji poszukiwania pracy na własny rachunek. Ponadto w poszukiwanie pracy zaangażowanych jest wiele firm pośredniczących, niektóre z nich mają osoby rekrutujące, które mówią po rosyjsku, polsku i angielsku. Poniżej znajduje się lista łączy do różnych opcji umożliwiających znalezienie pracownika.

Szukając pracy, bądź ostrożny, naucz się z wyprzedzeniem, jak uniknąć stania się ofiarą aferzystów i oszustów, a także, jak uniknąć stania się ofiarą osoby rekrutującej do pracy przymusowej i handlu niewolnikami.

§ Jak znaleźć pracę w Niemczech

Poniższy schemat określa główne kroki, jakie należy podjąć, aby uzyskać wizę i pozwolenie na pracę w Niemczech dla specjalistów zarówno z wyższym wykształceniem, jak i bez wyższego wykształcenia. Program nie uwzględnia jednak możliwości zdobycia praktyki lub pracy jako niania w programie Au-pair.

Schemat 1. Jak znaleźć pracę w Niemczech, ogólny schemat

Schemat 1. Jak znaleźć pracę w Niemczech, ogólny schemat


§ Zezwolenie na pobyt stały / zezwolenie na pobyt w Niemczech dla migrantów zarobkowych

Migranci zarobkowi po udanej integracji na rynku pracy mają możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt, a nawet obywatelstwa niemieckiego. Na jakich warunkach w kraju można uzyskać zezwolenie na pobyt i obywatelstwo, możesz dowiedzieć się na osobnych stronach naszej witryny internetowej.

Główne warunki to: pobyt w Niemczech przez określoną liczbę lat, brak rejestru karnego, zdolność do zapewnienia sobie środków finansowych, wystarczająca znajomość języka niemieckiego oraz porządku prawnego i publicznego w tym kraju.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne