RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Wynagrodzenia w Niemczech: minimalne i średnie wynagrodzenie w Niemczech według zawodów, tabele wynagrodzeń w 2023, 2022 r.

Ta strona zawiera dane dotyczące średniego i minimalnego wynagrodzenia w Niemczech według lat, zarówno dane podsumowujące, jak i osobno dla wielu zawodów. Specjalne tabele pokazują średnie pensje dla krajów Europy i Unii Europejskiej. Również w naszym specjalnym katalogu znajdziesz informacje na temat wynagrodzeń według zawodów w Niemczech. Ponadto oddzielna strona witryny poświęcona jest informacjom na temat podatków i opłat w Niemczech w wynagrodzeniu (brutto/netto).


§ Minimalne wynagrodzenie w Niemczech na 2023, 2022 r.

Od 2015 r. na terenie całych Niemiec obowiązuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu (Mindestlohngesetz z 11. sierpnia 2014 r. (BGBl. I S. 1348)). Początkowa stawka minimalna wynosiła 8,50 euro za 1 godzinę pracy.

Zatem każdy pracownik w Niemczech, z pewnymi wyjątkami, ma prawo do minimalnego wynagrodzenia określonego prawem. Prawo to reguluje również termin wypłaty wynagrodzenia, a mianowicie: wynagrodzenie musi być wypłacone pracownikowi w uzgodnionym terminie, ale nie później niż ostatniego roboczego dnia bankowego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym praca została wykonana.

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech na 2022 r. wynosi 12.00 euro brutto za 1 godzinę pracy.

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Niemczech? Płaca minimalna w Niemczech na 2022 r. wynosi 12.00 euro brutto za 1 godzinę pracy. W niektórych branżach prawo ustala wyższe stawki płacy minimalnej, przekraczające określoną stawkę minimalnego wynagrodzenia o 1-2 euro. Najwyższa płaca minimalna jest ustalana w budownictwie dla wykwalifikowanych pracowników i przekracza całkowitą stawkę minimalnego wynagrodzenia o ponad 50%. Poniższa tabela zawiera obliczenie płacy minimalnej za 1 dzień, tydzień i miesiąc w oparciu o całkowitą stawkę minimalnego wynagrodzenia za godzinę.

Tabela 1: Minimalna płaca w Niemczech w 2022 r.

Okres czasu W euro W złotych *
1 godzina 12.00 55.11
1 dzień (8 godzin) 96.00 440.88
1 tydzień (40 godzin) 480.00 2'204.40
1 miesiąc (160 godzin) 1'920.00 8'817.60

Zmiana minimalnej płacy w Niemczech

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech rośnie z roku na rok. Poniższa tabela 2 przedstawia dane dotyczące zmiany wysokości płacy minimalnej począwszy według lat.

Tabela 2: Zmiana płacy minimalnej w Niemczech według lat

Rok Stawka godzinowa Stawka miesięczna, 160 godzin
01.01.2015 8.50 € 1360.00 €
01.01.2017 8.84 € 1414.40 €
01.01.2019 9.19 € 1470.40 €
01.01.2020 9.35 € 1496.00 €
01.01.2021 9.50 € 1520.00 €
01.07.2021 9.60 € 1536.00 €
01.01.2022 9.82 € 1571.20 €
01.07.2022 10.45 € 1672.00 €
01.10.2022 12.00 € 1920.00 €
01.01.2024 12.41 € 1985.60 €
01.01.2025 12.82 € 2051.20 €

Interesujące fakty na temat minimalnego wynagrodzenia w Niemczech

Według Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech, przed wprowadzeniem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, było około 4 milionów miejsc pracy opłacanych mniej, niż początkowa minimalna stawka 8,50 euro za 1 godzinę pracy. W Niemczech Wschodnich stanowiło to 11% wszystkich miejsc pracy. Po wprowadzeniu ustawy o płacy minimalnej liczba pracujących według stawki minimalnej wyniosła 1,9 miliona miejsc pracy. Studenci i stażyści zarabiają mniej niż wynosi płaca minimalna. Więcej kobiet niż mężczyzn pracuje przy płacy minimalnej, a mianowicie.

Informacje na temat minimalnej emerytury w Niemczech znajdują się na następnej stronie: Мinimalna emerytura socjalna w Niemczech

Informacje na temat zasiłków dla bezrobotnych w Niemczech można znaleźć na naszej stronie internetowej: Zasiłki dla bezrobotnych w Niemczech

§ Przeciętne wynagrodzenie w Niemczech 2023, 2022 r.

Średnia pensja w Niemczech nie jest ustalana przez prawo, różni się w zależności od różnych czynników, do których należą: kraj związkowy lub region Niemiec, poziom wykształcenia, wielkość przedsiębiorstwa, przemysł, płeć i niektóre inne czynniki, które zostały omówione poniżej na tej stronie.

Wielkość przeciętnego wynagrodzenia (brutto) w Niemczech na rok 2021 wyniosła 4'100.00 euro za 1 miesiąc pracy.

Wielkość przeciętnego wynagrodzenia w Niemczech

Wielkość przeciętnego wynagrodzenia brutto w Niemczech, w tym wszystkich dodatków, premii i dopłat, przed potrąceniem podatków i opłat na rok 2021 wyniosła 4'100.00 euro za 1 miesiąc pracy.

Szczegółowe informacje na temat średniej pensji w Niemczech za miesiąc i rok netto i brutto można znaleźć na osobnej stronie naszej witryny.

§ Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w Niemczech, realne i nominalne zmiany wysokości płac

Poniższa tabela 3, jak również poniższe wykresy, pokazują zmianę wynagrodzeń w Niemczech według lat. Jako wskaźniki zmian wielkości płac przyjęto dwa indeksy: the wskaźnik realnej płacy (niem. Reallohnindex) i wskaźnik nominalnej płacy (niem. Nominallohnindex). Oba wskaźniki przedstawiają procentową zmianę wynagrodzeń w stosunku roku, przyjętego za podstawę jako 100%.

Nominallohnindex - jest to zmiana procentowa wynagrodzeń w stosunku do roku przyjętego jako podstawa roku bazowego.
Reallohnindex - jest to Nominallohnindex, skorygowany o wskaźnik zmiany cen konsumpcyjnych, tj. przedstawia realne wzrosty płac.

Tabela 3: Zmiana miesięcznego wynagrodzenia brutto w Niemczech według lat

Rok kalendarzowy Wynagrodzenie,
w euro
Reallohnindex,
w %
Nominallohnindex,
w %
2021 4'100.00 104.0 113.2
2020 3'975.00 104.1 110.1
2019 3'994.00 105.3 110.9
2018 3'880.00 104.1 108.0
2017 3'771.00 102.8 104.9
2016 3'703.00 101.8 102.3
2015 3'612.00 100.0 100.0
2014 3'527.00 97.7 97.4
2013 3'449.00 95.9 94.8
2012 3'391.00 96.0 93.5

Wykres 1. Wskaźniki zmiany wynagrodzeń według lat

Rozmowa o podwyższeniu wynagrodzenia w przedsiębiorstwie w Niemczech

W Niemczech rozmowę z szefem i bezpośrednim przełożonym na temat podnoszenia wynagrodzenia uważa się za normalną. Kierownicy są gotowi na takie rozmowy i oczekują ich. Rozmawiając z szefem na temat podnoszenia wynagrodzenia, zgodnie z zaleceniami magazynu Spiegel, należy kierować się następującymi zasadami:

§ Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, porównanie wynagrodzeń według lat

W Niemczech na realną płacę wpływają różne czynniki, w tym różnica między rzeczywistą płacą mężczyzn i kobiet. Jak widać z poniższej tabeli 4, mężczyźni w Niemczech zarabiają więcej niż kobiety. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zmian wynagrodzeń (brutto) w ujęciu rocznym w Niemczech przy pełnym zatrudnieniu i wszystkich dodatkowych płatnościach, z podziałem na średnie wynagrodzenie mężczyzn i kobiet.

Tabela 4: Porównanie średnich wynagrodzeń mężczyzn i kobiet w Niemczech

Rok kalendarzowy Wynagrodzenie dla mężczyzn,
euro miesięcznie
Wynagrodzenie dla kobiet,
euro miesięcznie
Różnica, euro
2021 4'275.00 3'699.00 576.00
2020 4'146.00 3'578.00 568.00
2019 4'181.00 3'559.00 622.00
2018 4'075.00 3'432.00 643.00
2017 3'964.00 3'330.00 634.00
2016 3'898.00 3'258.00 640.00
2015 3'810.00 3'161.00 649.00
2014 3'728.00 3'075.00 653.00
2013 3'645.00 3'007.00 638.00
2012 3'595.00 2'925.00 670.00

Jak widać z powyższej tabeli 4, w 2021 roku kobiety zarabiały średnio mniej o 576.00 euro miesięcznie, co stanowi różnicę o 13.5%. W ciągu ostatnich kilku lat różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn stopniowo maleje.

Informacje na temat średniej emerytury w Niemczech znajdują się na następnej stronie: Średnia emerytura w Niemczech

§ Czynniki wpływające na poziom wynagrodzeń w Niemczech

Poziom wynagrodzenia według regionów, landów w Niemczech

Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2019 roku, poziom wynagrodzenia wykwalifikowanych specjalistów i kadry kierowniczej w Niemczech zależy od regionu Niemiec i może się różnić nawet o 80%. Najwyższe pensje odnotowano w landach Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Brema, Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia, Kraj Saary dalej spadkowo Dolna Saksonia, Hamburg, Nadrenia-Palatynat, następnie Berlin, Szlezwik-Holsztyn, Saksonia, Turyngia a na końcu na samym dole listy Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Saksonia-Anhalt.

Zatem najwyższe pensje otrzymują w południowych regionach Niemiec, najniższe w krajach byłych Niemiec Wschodnich, wcześniej NRD.

Wysokość wynagrodzenia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

W większych przedsiębiorstwach pensje są znacznie wyższe niż pensje w małych firmach w tych samych zawodach. Na przykład wynagrodzenie lekarzy w przedsiębiorstwie zatrudniającym ponad 1000 pracowników różni się o 30% od wynagrodzenia lekarzy w przedsiębiorstwie zatrudniającym mniej niż 500 pracowników. Wynagrodzenie inżynierów w tych samych warunkach może różnić się do 10%.

Wynagrodzenie w zależności od poziomu wykształcenia

Poziom wykształcenia również wpływa na wysokość płac, im wyższe wykształcenie, tym wyższe wynagrodzenie.

Wynagrodzenia według branży

Płace zależą również od branży, w której dana osoba pracuje. Poniższa lista zawiera branże zaczynające się od tych z najwyższym poziomem wynagrodzenia.

§ Wynagrodzenia według zawodów - katalog zawodów i średnich wynagrodzeń w Niemczech

Poniżej znajduje się katalog informacji o wynagrodzeniach według zawodów w Niemczech. Aby przejść do informacji o wynagrodzeniu według zawodu, kliknij poniższe linki.§ Przydatne linki

Przypisy:

* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 01 marca 2022 r. i wynosi 4.59 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.


§ Komentarze i pytania odwiedzających stronę:

Pokaż komentarze i pytania:
Wszystkie (2) Płaca minimalna (1)

Komentarze odwiedzających:

Rosyjski dodanych komentarzy: 41, podgląd.

Nowy komentarz:


Edycja tekstu: b k u m
Zdjęcie / zdjęcie do komentarza

Dodaj komentarz
Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Zdjęcie do strony
Wynagrodzenia w Niemczech
Różne