RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Warunki korzystania ze strony RU-GELD.DE przy wprowadzaniu informacji na stronie

Warunki korzystania z witryny przy wprowadzaniu informacji na stronie

1. Zakres zastosowania niniejszych warunków użytkowania witryny

1.1. Warunki te obowiązują podczas korzystania ze strony https://ru-geld.de , a także wszystkich sekcji znajdujących się w oddzielnych, oznaczonych poddomenach (subdomenach) (anzeigen, spargeld, eshops, travel), w przypadku, gdy użytkownik witryny bierze udział w dyskusji na forum, komentuje informacje, dokonuje recenzji, subskrybuje biuletyn, tworzy konto, ładuje na stronę internetową i publikuje swoją zawartość lub korzysta z innych możliwości i funkcji, o których mowa w punkcie 2 niniejszych Warunków.

1.2. Korzystając z naszej witryny w ten sposób, akceptujecie Państwo i zgadzacie się na niniejsze Warunki użytkowania, a także na naszą Politykę prywatności и Oświadczenie o ograniczeniu (wyłączeniu) odpowiedzialności . Jeśli nie zgadzacie się Państwo z jednym z wymienionych dokumentów, nie możecie korzystać z naszej witryny wymienionej w punkcie1.1 sposobem.

1.3. Wszystkie warunki użytkownika, które są sprzeczne lub różnią się od niniejszych Warunków użytkowania, mogą obowiązywać tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.

1.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę, ważne będą nowe Warunki użytkowania witryny.

2. Możliwości dostępne na stronie

Nasza strona internetowa zapewnia użytkownikom następujące możliwości:

3. Rejestracja użytkownika, konto użytkownika

3.1. Użytkownikami naszego serwisu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Rejestracji osoby prawnej może dokonać wyłącznie upoważniony przedstawiciel.

3.2. Zarejestrować mogą się wyłącznie użytkownicy, którzy w momencie rejestracji mają już ukończone 16 lat.

3.3. zobowiązany jest do wskazania przy rejestracji dokładnych i prawdziwych danych na swój temat w odpowiednich polach formularza rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązuje się również aktualizować dane w odpowiednim czasie, aby zawsze były dokładne i zgodne z prawdą.

3.4. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego hasła dostępu do serwisu i nie przekazywania go osobom trzecim. Jeśli hasło stało się dostępne dla osób trzecich, użytkownik musi niezwłocznie nas o tym poinformować e-mailem lub listem w celu jego zmiany. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego konta osobom trzecim. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania osób trzecich w serwisie, do którego udostępnił swoje konto.

4. Obowiązki użytkownika

4.1. Użytkownik może korzystać z możliwości przewidzianych na stronie, aby komentować i recenzować, brać udział w dyskusji na forum, a także składać różne wnioski, tylko zgodnie z określonymi celami. Jakiekolwiek korzystanie z form i usług w serwisie, które nie jest związane z zamierzonymi celami, jest zabronione.

4.2. Komentarze użytkowników powinny być zawsze pisane z szacunkiem i uprzejmością. Krytyka i wypowiedzi muszą być wyrażane w sposób konstruktywny, aby można było z nich korzystać z korzyścią dla innych użytkowników i nie były drażliwe ani obraźliwe.

4.3. Zamieszczając informacje, takie jak teksty, zdjęcia, filmy, nazwiska, marki itp., Użytkownik gwarantuje, że nie narusza praw osób trzecich, na przykład: praw autorskich, praw osób fizycznych, wolnej konkurencji.

4.4. Użytkownik całkowicie zwalnia nas od wszystkich, bez wyjątku, roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniami prawa, za które jest odpowiedzialny. Użytkownik ponosi wszelkie niezbędne koszty finansowe związane z potrzebną nam ochroną prawną w tym przypadku.

4.5. Poniższe działania są szczególnie zabronione:

4.6. Niedozwolone tematy lub treści zamieszczane przez użytkowników:

4.7. Użytkownik musi zawsze wprowadzać wiarygodne i dokładne informacje. Informacje te nie mogą naruszać obowiązującego prawa Niemiec i Unii Europejskiej. To samo dotyczy cen, ofert towarów i usług, wydarzeń itp.

5. Prawa i obowiązki serwisu internetowego (właściciela strony)

5.1. Mamy prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania zawartości treści użytkownika pod kątem zgodności z przepisami lub niniejszymi warunkami korzystania z witryny. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia, wprowadzone informacje są przez nas blokowane lub usuwane bez ostrzeżenia i nie są publikowane na stronie.

5.2. Mamy prawo przyjąć lub nie przyjąć do publikacji, a także do dalszego usuwania treści wprowadzonych na stronie przez użytkownika, bez wyjaśnienia przyczyn i wiadomości dla użytkownika.

5.3. Mamy prawo do usunięcia lub dezaktywacji wszystkich materiałów informacyjnych przekazanych przez użytkownika, jeśli naruszają one prawa osób trzecich lub osoby trzecie informują nas o naruszeniu ich praw przez użytkownika.

5.4. Każde naruszenie obowiązków użytkownika jest podstawą do usunięcia konta użytkownika, wszystkich jego komentarzy, a także zakazu dalszego korzystania z serwisu, rejestracji i publikowania treści.

6. Postanowienia końcowe

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, zobowiązań umownych, a także postępowań prawnych zastosowanie ma wyłącznie ustawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec.

Jeśli użytkownik nie ma wspólnego miejsca jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec lub jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, to miejscem jurysdykcji jest organ sądowy w naszej lokalizacji.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne