RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Średnie i minimalne wynagrodzenia w Europie: poziomy wynagrodzeń w krajach UE i niektórych innych krajach świata, tabele wynagrodzeń na 2022 r

Ta strona zawiera informacje o średnich i minimalnych wynagrodzeniach w krajach Unii Europejskiej. W tabelach i wykresach statystycznych na stronie znajdziesz dane o pensjach płaconych rocznie lub miesięcznie netto i brutto. Ponadto w komentarzach znajdziesz informacje o innych krajach świata.


§ Minimalne wynagrodzenie w Europie dla krajów UE

Informacje o minimalnych miesięcznych wynagrodzeniach w Europie przedstawione w tabeli 1 oparte są na danych z Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat z siedzibą w Luksemburgu. Minimalne wynagrodzenie w Europie jest zwykle określane przez ustawodawstwo danego kraju i dotyczy wszystkich lub prawie wszystkich pracowników w kraju. Chociaż w różnych krajach płaca minimalna jest ustalona na 1 godzinę, dzień, tydzień lub miesiąc pracy, w poniższej tabeli podano minimalne wynagrodzenie miesięczne.

Następujące kraje Unii Europejskiej mają krajowe płace minimalne ustalane przez rząd (SMIC): Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Łotwa.

Jednak następujące 6 krajów UE nie ma ustalonej przez rząd kraju minimalnej płacy, jednakże albo mają ustawę o płacy minimalnej dla niektórych zawodów, albo płace minimalne są określone w branżowych układach zbiorowych: Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Szwecja, Włochy.

Tabela 1 Wielkość minimalnej płacy (SMIC) w Europie na rok 2021

Nr. Kraj UE Skrót Minim.płaca mies., w euro Minim.płaca mies., w złotych *
1 Austria AT - -
2 Belgia BE 1'625.72 € 7'626.00 zł
3 Bułgaria BG 332.34 € 1'559.00 zł
4 Chorwacja HR 567.32 € 2'661.00 zł
5 Cypr CY - -
6 Czechy CZ 596.36 € 2'798.00 zł
7 Dania DK - -
8 Estonia EE 584.00 € 2'740.00 zł
9 Finlandia FI - -
10 Francja FR 1'554.58 € 7'292.00 zł
11 Grecja GR 758.33 € 3'557.00 zł
12 Hiszpania ES 1'108.33 € 5'199.00 zł
13 Holandia NL 1'701.00 € 7'979.00 zł
14 Irlandia IE 1'723.80 € 8'086.00 zł
15 Litwa LT 642.00 € 3'012.00 zł
16 Luksemburg LU 2'201.93 € 10'328.00 zł
17 Malta MT 784.68 € 3'681.00 zł
18 Niemcy DE 1'585.00 € 7'435.00 zł
19 Polska PL 619.46 € 2'906.00 zł
20 Portugalia PT 775.83 € 3'639.00 zł
21 Rumunia RO 466.72 € 2'190.00 zł
22 Szwecja SE - -
23 Słowacja SK 623.00 € 2'923.00 zł
24 Słowenia SI 1'024.24 € 4'805.00 zł
25 Węgry HU 476.00 € 2'233.00 zł
26 Włochy IT - -
27 Łotwa LV 500.00 € 2'346.00 zł

Poniższa tabela 1 pokazuje wielkość minimalnej płacy w Europie dla porównania. Litera kraju na wykresie, patrz tabela 1.

Wykres 1. Porównanie płacy minimalnej w krajach UE

Jak widać na wykresie 1, wielkość płacy minimalnej w Unii Europejskiej jest bardzo różna w poszczególnych krajach: Bułgaria ma minimalną płacę 332.34 €, a Luksemburg ma maksymalną płacę 2'201.93 €. Należy jednak pamiętać, że statystyki nie uwzględniają szeregu krajów, w których rząd nie określa płacy minimalnej, ale układy zbiorowe pracy.

§ Średnie wynagrodzenie brutto (Total wages and salaries) w Europie dla krajów Unii Europejskiej

Poniższe informacje na temat średnich wynagrodzeń brutto w krajach Europy oparte są na danych z Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat. Obliczenia opierają się na danych dotyczących kosztów czasu pracy przedsiębiorstw w krajach UE w 2021 r. W tabeli 2 znajdziesz informacje o średnim koszcie 1 godziny czasu pracy dla przedsiębiorstwa, miesięczne wynagrodzenie brutto (Total wages and salaries), które obejmuje podatki i opłaty socjalne płacone przez pracownika, wynikające ze 160 godzin pracy miesięcznie. Dane są pobierane dla prywatnego (niepublicznego) sektora gospodarki, w branżach, budownictwie i usługach.

Tabela 2: Koszt czasu pracy, średnie wynagrodzenie brutto w krajach UE

(przykład wynagrodzenia netto w Niemczech można znaleźć na stronie:
Podatki od wynagrodzeń w Niemczech, wynagrodzenie netto)

Nr. Kraj UE Skrót Koszt 1 godziny Miesięczne wynagrodzenie brutto, euro Miesięczne wynagrodzenie brutto, złotych *
1 Austria AT 27.50 € 4'400.00 € 20'638.00 zł
2 Belgia BE 32.00 € 5'120.00 € 24'015.00 zł
3 Bułgaria BG 5.90 € 944.00 € 4'428.00 zł
4 Chorwacja HR 9.60 € 1'536.00 € 7'205.00 zł
5 Cypr CY 14.80 € 2'368.00 € 11'107.00 zł
6 Czechy CZ 11.30 € 1'808.00 € 8'481.00 zł
7 Dania DK 40.20 € 6'432.00 € 30'169.00 zł
8 Estonia EE 10.80 € 1'728.00 € 8'106.00 zł
9 Finlandia FI 28.90 € 4'624.00 € 21'689.00 zł
10 Francja FR 25.70 € 4'112.00 € 19'287.00 zł
11 Grecja GR 13.60 € 2'176.00 € 10'207.00 zł
12 Hiszpania ES 17.00 € 2'720.00 € 12'758.00 zł
13 Holandia NL 29.80 € 4'768.00 € 22'364.00 zł
14 Irlandia IE 30.10 € 4'816.00 € 22'589.00 zł
15 Litwa LT 10.90 € 1'744.00 € 8'181.00 zł
16 Luksemburg LU 38.10 € 6'096.00 € 28'593.00 zł
17 Malta MT 15.80 € 2'528.00 € 11'858.00 zł
18 Niemcy DE 29.00 € 4'640.00 € 21'764.00 zł
19 Polska PL 9.40 € 1'504.00 € 7'055.00 zł
20 Portugalia PT 12.70 € 2'032.00 € 9'531.00 zł
21 Rumunia RO 4.20 € 672.00 € 3'152.00 zł
22 Szwecja SE 27.00 € 4'320.00 € 20'263.00 zł
23 Słowacja SK 10.60 € 1'696.00 € 7'955.00 zł
24 Słowenia SI 17.70 € 2'832.00 € 13'284.00 zł
25 Węgry HU 8.40 € 1'344.00 € 6'304.00 zł
26 Włochy IT 21.00 € 3'360.00 € 15'760.00 zł
27 Łotwa LV 8.80 € 1'408.00 € 6'605.00 zł

Wykres 2. Porównanie średniego wynagrodzenia w krajach UE

Jak widać na wykresie 1, średnie płace w Unii Europejskiej różnią się znacznie między krajami: Rumunia ma minimalne średnie wynagrodzenie brutto 4.20 €, a Dania ma maksymalne średnie wynagrodzenie brutto 40.20 €.

Średnie i minimalne wynagrodzenia w Niemczech, czynniki wpływające na wzrost - szczegółowe informacje na naszej stronie internetoweje

Przypisy:

* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 01 marca 2022 r. i wynosi 4.69 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.


§ Komentarze i pytania odwiedzających stronę:

Rosyjski dodanych komentarzy: 90, podgląd.

Nowy komentarz:


Edycja tekstu: b k u m
Zdjęcie / zdjęcie do komentarza

Dodaj komentarz
Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Zdjęcie do strony
Wynagrodzenia w Niemczech
Różne