RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Średnie i minimalne wynagrodzenia w Europie: poziomy wynagrodzeń w krajach UE i niektórych innych krajach świata, tabele wynagrodzeń na 2024 r

Ta strona zawiera informacje o średnich i minimalnych wynagrodzeniach w krajach Unii Europejskiej. W tabelach i wykresach statystycznych na stronie znajdziesz dane o pensjach płaconych rocznie lub miesięcznie netto i brutto. Ponadto w komentarzach znajdziesz informacje o innych krajach świata.


§ Minimalne wynagrodzenie w Europie dla krajów UE

Informacje o minimalnych miesięcznych wynagrodzeniach w Europie przedstawione w tabeli 1 oparte są na danych z Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat z siedzibą w Luksemburgu. Minimalne wynagrodzenie w Europie jest zwykle określane przez ustawodawstwo danego kraju i dotyczy wszystkich lub prawie wszystkich pracowników w kraju. Chociaż w różnych krajach płaca minimalna jest ustalona na 1 godzinę, dzień, tydzień lub miesiąc pracy, w poniższej tabeli podano minimalne wynagrodzenie miesięczne.

Następujące kraje Unii Europejskiej mają krajowe płace minimalne ustalane przez rząd (SMIC): Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Łotwa.

Jednak następujące 0 krajów UE nie ma ustalonej przez rząd kraju minimalnej płacy, jednakże albo mają ustawę o płacy minimalnej dla niektórych zawodów, albo płace minimalne są określone w branżowych układach zbiorowych: .

Tabela 1 Wielkość minimalnej płacy (SMIC) w Europie na rok 2023

Nr. Kraj UE Skrót Minim.płaca mies., w euro Minim.płaca mies., w złotych *
1 Belgia BE 1'955.04 € 8'550.00 zł
2 Bułgaria BG 398.81 € 1'745.00 zł
3 Chorwacja HR 700.00 € 3'062.00 zł
4 Cypr CY 940.00 € 4'111.00 zł
5 Czechy CZ 717.37 € 3'138.00 zł
6 Estonia EE 725.00 € 3'171.00 zł
7 Francja FR 1'709.28 € 7'476.00 zł
8 Grecja GR 831.83 € 3'638.00 zł
9 Hiszpania ES 1'166.67 € 5'103.00 zł
10 Holandia NL 1'934.40 € 8'460.00 zł
11 Irlandia IE 1'909.70 € 8'352.00 zł
12 Litwa LT 840.00 € 3'674.00 zł
13 Luksemburg LU 2'387.40 € 10'441.00 zł
14 Malta MT 835.16 € 3'653.00 zł
15 Niemcy DE 1'987.00 € 8'690.00 zł
16 Polska PL 745.60 € 3'261.00 zł
17 Portugalia PT 886.67 € 3'878.00 zł
18 Rumunia RO 606.12 € 2'651.00 zł
19 Słowacja SK 700.00 € 3'062.00 zł
20 Słowenia SI 1'203.36 € 5'263.00 zł
21 Węgry HU 578.74 € 2'532.00 zł
22 Łotwa LV 620.00 € 2'712.00 zł

Poniższa tabela 1 pokazuje wielkość minimalnej płacy w Europie dla porównania. Litera kraju na wykresie, patrz tabela 1.

Wykres 1. Porównanie płacy minimalnej w krajach UE

Jak widać na wykresie 1, wielkość płacy minimalnej w Unii Europejskiej jest bardzo różna w poszczególnych krajach: Bułgaria ma minimalną płacę 398.81 €, a Luksemburg ma maksymalną płacę 2'387.40 €. Należy jednak pamiętać, że statystyki nie uwzględniają szeregu krajów, w których rząd nie określa płacy minimalnej, ale układy zbiorowe pracy.

§ Średnie wynagrodzenie brutto (Total wages and salaries) w Europie dla krajów Unii Europejskiej

Poniższe informacje na temat średnich wynagrodzeń brutto w krajach Europy oparte są na danych z Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat. Obliczenia opierają się na danych dotyczących kosztów czasu pracy przedsiębiorstw w krajach UE w 2022 r. W tabeli 2 znajdziesz informacje o średnim koszcie 1 godziny czasu pracy dla przedsiębiorstwa, miesięczne wynagrodzenie brutto (Total wages and salaries), które obejmuje podatki i opłaty socjalne płacone przez pracownika, wynikające ze 160 godzin pracy miesięcznie. Dane są pobierane dla prywatnego (niepublicznego) sektora gospodarki, w branżach, budownictwie i usługach.

Tabela 2: Koszt czasu pracy, średnie wynagrodzenie brutto w krajach UE

(przykład wynagrodzenia netto w Niemczech można znaleźć na stronie:
Podatki od wynagrodzeń w Niemczech, wynagrodzenie netto)

Nr. Kraj UE Skrót Koszt 1 godziny Miesięczne wynagrodzenie brutto, euro Miesięczne wynagrodzenie brutto, złotych *
1 Austria AT 28.60 € 4'576.00 € 20'013.00 zł
2 Belgia BE 33.40 € 5'344.00 € 23'371.00 zł
3 Bułgaria BG 7.10 € 1'136.00 € 4'969.00 zł
4 Chorwacja HR 10.40 € 1'664.00 € 7'278.00 zł
5 Cypr CY 15.60 € 2'496.00 € 10'916.00 zł
6 Czechy CZ 12.50 € 2'000.00 € 8'747.00 zł
7 Dania DK 41.00 € 6'560.00 € 28'689.00 zł
8 Estonia EE 12.20 € 1'952.00 € 8'537.00 zł
9 Finlandia FI 29.60 € 4'736.00 € 20'712.00 zł
10 Francja FR 27.70 € 4'432.00 € 19'383.00 zł
11 Grecja GR 11.60 € 1'856.00 € 8'117.00 zł
12 Hiszpania ES 17.50 € 2'800.00 € 12'246.00 zł
13 Holandia NL 30.70 € 4'912.00 € 21'482.00 zł
14 Irlandia IE 31.80 € 5'088.00 € 22'252.00 zł
15 Litwa LT 12.50 € 2'000.00 € 8'747.00 zł
16 Luksemburg LU 44.40 € 7'104.00 € 31'068.00 zł
17 Malta MT 13.60 € 2'176.00 € 9'517.00 zł
18 Niemcy DE 30.30 € 4'848.00 € 21'202.00 zł
19 Polska PL 10.30 € 1'648.00 € 7'208.00 zł
20 Portugalia PT 13.00 € 2'080.00 € 9'097.00 zł
21 Rumunia RO 9.00 € 1'440.00 € 6'298.00 zł
22 Szwecja SE 27.30 € 4'368.00 € 19'103.00 zł
23 Słowacja SK 11.40 € 1'824.00 € 7'977.00 zł
24 Słowenia SI 19.80 € 3'168.00 € 13'855.00 zł
25 Węgry HU 9.10 € 1'456.00 € 6'368.00 zł
26 Włochy IT 21.20 € 3'392.00 € 14'835.00 zł
27 Łotwa LV 9.60 € 1'536.00 € 6'718.00 zł

Wykres 2. Porównanie średniego wynagrodzenia w krajach UE

Jak widać na wykresie 1, średnie płace w Unii Europejskiej różnią się znacznie między krajami: Bułgaria ma minimalne średnie wynagrodzenie brutto 7.10 €, a Luksemburg ma maksymalne średnie wynagrodzenie brutto 44.40 €.

Średnie i minimalne wynagrodzenia w Niemczech, czynniki wpływające na wzrost - szczegółowe informacje na naszej stronie internetoweje

Przypisy:

* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 01 marca 2022 r. i wynosi 4.37 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.

RU-GELD.DE Team

Zaktualizowano:Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne