RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Średnie wynagrodzenie brutto i netto w Niemczech za 2024 r. w euro przy aktualnym kursie walutowym

Na tej stronie dowiesz się, jaka jest średnia pensja w Niemczech za 2024r., a także według lat w euro i złotych zgodnie z obecnym kursem. Oto dane w tabelach dotyczące wynagrodzenia netto, po opodatkowaniu i wynagrodzeniu brutto, przed opodatkowaniem i opłatami.


§ Przeciętne wynagrodzenie w Niemczech

Średnia pensja według Federalnego Urzędu Statystycznego

W poniższej tabeli 1 znajdziesz aktualną średnią płacę w Niemczech opublikowaną przez Federalny Urząd Statystyczny Niemiec. Tabela pokazuje wynagrodzenie brutto przed odliczeniem podatków i opłat w pełnym wymiarze godzin. Jako podstawę obliczeń przyjmuje się wynagrodzenie za 1 miesiąc pracy, które wynosi 4'105.00 euro. Ta średnia pensja jest obliczana dla tzw. wtórnego sektora niemieckiej gospodarki, który obejmuje głównie produkcję, budownictwo i usługi. Przedstawiona średnia kwota wynagrodzenia nie obejmuje płatności ryczałtowych.

Tabela 1: Średnie wynagrodzenie brutto w Niemczech w kwiecień 2022
r. w euro i złotych

Okres czasu Wynagrodzenie
w euro
Wynagrodzenie
w złotych *
Roczne wynagrodzenie brutto 49'260.00 € 210'044.64 zł
Miesięczne wynagrodzenie brutto 4'105.00 € 17'503.72 zł
Tygodniowe wynagrodzenie brutto 1'026.25 € 4'375.93 zł
Wynagrodzenie godzinowe brutto 25.66 € 109.40 zł

Objaśnienie tabel 1:

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemczech w pełnym wymiarze godzin we wtórnym sektorze gospodarki wynosi 4'105.00 € (według Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec).

Średnia pensja według Funduszu Emerytalnego Niemiec

Inne dane dające wyobrażenie o średniej pensji w Niemczech to dane z niemieckiego Funduszu Emerytalnego Aby obliczyć różne wskaźniki związane z obliczaniem emerytur, Fundusz Emerytalny wykorzystuje średnie wynagrodzenie brutto wszystkich ubezpieczonych w niemieckim Funduszu Emerytalnym. Ten wskaźnik średniej pensji brutto jest oparty na danych z Urzędu Statystycznego i jest zatwierdzony przez Bundesrat, Federalną Radę Niemiec. W kwiecień 2022 r. średnia roczna pensja przed opodatkowaniem i opłatami socjalnymi wynosiła 38'901.00 euro. Wynagrodzenie to jest obliczane niezależnie od sektora gospodarki i czasu zatrudnienia w miejscu pracy.

Średnie roczne wynagrodzenie brutto w Niemczech wśród wszystkich ubezpieczonych w Funduszu Emerytalnym Niemiec wynosi 38'901.00 € (według niemieckiego Funduszu Emerytalnego).

Tabela 2: Średnia pensja w Niemczech w kwiecień 2022r.,
w euro i złotych (zgodnie z Funduszem Emerytalnym)

Okres czasu Wynagrodzenie
w euro
Wynagrodzenie
w złotych *
Wynagrodzenie brutto (bez podatków i opłat):
Roczne wynagrodzenie brutto 38'901.00 € 165'873.86 zł
Miesięczne wynagrodzenie brutto 3'241.75 € 13'822.82 zł
Tygodniowe wynagrodzenie brutto 810.44 € 3'455.71 zł
Wynagrodzenie godzinowe brutto 20.26 € 86.39 zł

Objaśnienie tabeli 2:

§ Średnia pensja netto w Niemczech miesięcznie (netto, na rękę, po opodatkowaniu i składkach na ubezpieczenia społeczne) w euro i złotych

Aby obliczyć wynagrodzenie netto, tj. kwotę wynagrodzenia faktycznie wypłaconą pracownikowi (na rękę), po potrąceniu podatków i opłat socjalnych, stosujemy następującą metodę obliczania. Według Federalnego Urzędu Statystycznego wynagrodzenie netto w Niemczech w pełnym wymiarze godzin w kwiecień 2022 r. wynosi od 59% do 67% wynagrodzenia brutto, w zależności od tego, czy dana osoba ma rodzinę, dzieci, czy dwoje małżonków pracuje, czy tylko jedno. Można zatem przyjąć, że średni wskaźnik udziału wynagrodzenia netto w wynagrodzeniu brutto wynosi 65%. Stosując tę wielkość, poniższa tabela 3 pokazuje średnie wynagrodzenie netto w Niemczech.

Tabela 3: Średnie wynagrodzenie netto w Niemczech w kwiecień 2022
in euros i złotych

Okres czasu Wynagrodzenie
w euro
Wynagrodzenie
w złotych *
Roczne wynagrodzenie netto 32'019.00 € 136'529.02 zł
Miesięczne wynagrodzenie netto 2'668.25 € 11'377.42 zł
Tygodniowe wynagrodzenie netto 667.06 € 2'844.35 zł
Wynagrodzenie godzinowe netto 16.68 € 71.11 zł

§ Średnia pensja brutto w Niemczech miesięcznie (bez podatków i opłat socjalnych) w euro i złotych

Poniższa tabela 4 zawiera dane o średnich wynagrodzeniach brutto w Niemczech według lat za miesiąc pracy w pełnym wymiarze czasu w ciągu ostatnich 10 lat. Dane te oparte są na informacjach z niemieckiego federalnego urzędu statystycznego; Aby uzyskać więcej informacji na temat prezentowanych statystyk, patrz wyżej na stronie w punkcie średnie wynagrodzenie w Niemczech.

Tabela 4: Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemczech, według lat, w euro i złotych

Rok Miesięczne wynagrodzenie,
w euro
Miesięczne wynagrodzenie,
w złotych *
kwiecień 2022 4'105.00 € 17'503.72 zł
2021 4'100.00 € 17'482.40 zł
2020 3'975.00 € 16'949.40 zł
2019 3'994.00 € 17'030.42 zł
2018 3'880.00 € 16'544.32 zł
2017 3'771.00 € 16'079.54 zł
2016 3'703.00 € 15'789.59 zł
2015 3'612.00 € 15'401.57 zł
2014 3'527.00 € 15'039.13 zł
2013 3'449.00 € 14'706.54 zł

Na poniższym wykresie 1, w oparciu o dane z tabeli 4, widać zmianę wielkości średniego miesięcznego wynagrodzenia przed potrąceniem podatków i opłat (brutto) w Niemczech według lat.

Wykres 1. Zmiana średniego wynagrodzenia brutto w Niemczech według lat

Przypisy:

RU-GELD.DE Team

Zaktualizowano:

Średnia pensja w Niemczech 2024: brutto i netto

Średnia pensja w Niemczech 2024: brutto i nettoSieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne