RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Średnie wynagrodzenie brutto i netto w Niemczech za 2022 r. w euro przy aktualnym kursie walutowym

Na tej stronie dowiesz się, jaka jest średnia pensja w Niemczech za 2022r., a także według lat w euro i złotych zgodnie z obecnym kursem. Oto dane w tabelach dotyczące wynagrodzenia netto, po opodatkowaniu i wynagrodzeniu brutto, przed opodatkowaniem i opłatami. Ponadto ciekawie będzie dowiedzieć się, jakie średnie koszty pracowników ponoszą przedsiębiorstwa w Niemczech. Na osobnych stronach są przedstawione średnie wynagrodzenia w krajach Europy, Unii Europejskiej i innych krajach światа. Może Cię również zainteresować nasz katalog wynagrodzeń według zawodów w Niemczech oraz porównanie średnich wynagrodzeń mężczyzn i kobiet w Niemczech.


§ Przeciętne wynagrodzenie w Niemczech

Średnia pensja według Federalnego Urzędu Statystycznego

W poniższej tabeli 1 znajdziesz aktualną średnią płacę w Niemczech opublikowaną przez Federalny Urząd Statystyczny Niemiec. Tabela pokazuje wynagrodzenie brutto przed odliczeniem podatków i opłat w pełnym wymiarze godzin. Jako podstawę obliczeń przyjmuje się wynagrodzenie za 1 miesiąc pracy, które wynosi 3'975.00 euro. Ta średnia pensja jest obliczana dla tzw. wtórnego sektora niemieckiej gospodarki, który obejmuje głównie produkcję, budownictwo i usługi. Przedstawiona średnia kwota wynagrodzenia nie obejmuje płatności ryczałtowych.

Tabela 1: Średnie wynagrodzenie brutto w Niemczech w 2020
r. w euro i złotych

Okres czasu Wynagrodzenie
w euro
Wynagrodzenie
w złotych *
Roczne wynagrodzenie brutto 47'700.00 € 218'232.27 zł
Miesięczne wynagrodzenie brutto 3'975.00 € 18'186.02 zł
Tygodniowe wynagrodzenie brutto 993.75 € 4'546.51 zł
Wynagrodzenie godzinowe brutto 24.84 € 113.66 zł
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemczech w pełnym wymiarze godzin we wtórnym sektorze gospodarki wynosi 3'975.00 € (według Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec).

Aby obliczyć wynagrodzenie netto, tj. kwotę wynagrodzenia faktycznie wypłaconą pracownikowi (na rękę), po potrąceniu podatków i opłat socjalnych, stosujemy następującą metodę obliczania. Według Federalnego Urzędu Statystycznego wynagrodzenie netto w Niemczech w pełnym wymiarze godzin w 2020 r. wynosi od 59% do 67% wynagrodzenia brutto, w zależności od tego, czy dana osoba ma rodzinę, dzieci, czy dwoje małżonków pracuje, czy tylko jedno. Można zatem przyjąć, że średni wskaźnik udziału wynagrodzenia netto w wynagrodzeniu brutto wynosi 65%. Stosując tę wielkość, poniższa tabela 2 pokazuje średnie wynagrodzenie netto w Niemczech.

Tabela 2: Średnie wynagrodzenie netto w Niemczech w 2020
in euros i złotych

Okres czasu Wynagrodzenie
w euro
Wynagrodzenie
w złotych *
Roczne wynagrodzenie netto 31'005.00 € 141'850.98 zł
Miesięczne wynagrodzenie netto 2'583.75 € 11'820.91 zł
Tygodniowe wynagrodzenie netto 645.94 € 2'955.23 zł
Wynagrodzenie godzinowe netto 16.15 € 73.88 zł

Objaśnienie tabel 1 i 2:

Średnia pensja według Funduszu Emerytalnego Niemiec

Inne dane dające wyobrażenie o średniej pensji w Niemczech to dane z niemieckiego Funduszu Emerytalnego Aby obliczyć różne wskaźniki związane z obliczaniem emerytur, Fundusz Emerytalny wykorzystuje średnie wynagrodzenie brutto wszystkich ubezpieczonych w niemieckim Funduszu Emerytalnym. Ten wskaźnik średniej pensji brutto jest oparty na danych z Urzędu Statystycznego i jest zatwierdzony przez Bundesrat, Federalną Radę Niemiec. W 2020 r. średnia roczna pensja przed opodatkowaniem i opłatami socjalnymi wynosiła 40'551.00 euro. Wynagrodzenie to jest obliczane niezależnie od sektora gospodarki i czasu zatrudnienia w miejscu pracy. Aby obliczyć wynagrodzenie netto (po opodatkowaniu i opłatach) na podstawie danych Funduszu Emerytalnego, wykorzystujemy średnią stawkę procentową wynagrodzenia netto do wynagrodzenia brutto w Niemczech 65% (patrz wyżej na stronie).

Średnie roczne wynagrodzenie brutto w Niemczech wśród wszystkich ubezpieczonych w Funduszu Emerytalnym Niemiec wynosi 40'551.00 € (według niemieckiego Funduszu Emerytalnego).

Tabela 3: Średnia pensja w Niemczech w 2020r.,
w euro i złotych (zgodnie z Funduszem Emerytalnym)

Okres czasu Wynagrodzenie
w euro
Wynagrodzenie
w złotych *
Wynagrodzenie brutto (bez podatków i opłat):
Roczne wynagrodzenie brutto 40'551.00 € 185'524.88 zł
Miesięczne wynagrodzenie brutto 3'379.25 € 15'460.41 zł
Tygodniowe wynagrodzenie brutto 844.81 € 3'865.10 zł
Wynagrodzenie godzinowe brutto 21.12 € 96.63 zł
Wynagrodzenie netto (po opodatkowaniu i opłatach):
Roczne wynagrodzenie netto 26'358.15 € 120'591.17 zł
Miesięczne wynagrodzenie netto 2'196.51 € 10'049.26 zł
Tygodniowe wynagrodzenie netto 549.13 € 2'512.32 zł
Wynagrodzenie godzinowe netto 13.73 € 62.81 zł

Objaśnienie tabeli 3:

§ Średnia pensja brutto w Niemczech miesięcznie (bez podatków i opłat socjalnych) w euro i złotych

Poniższa tabela 4 zawiera dane o średnich wynagrodzeniach brutto w Niemczech według lat za miesiąc pracy w pełnym wymiarze czasu w ciągu ostatnich 10 lat. Dane te oparte są na informacjach z niemieckiego federalnego urzędu statystycznego; Aby uzyskać więcej informacji na temat prezentowanych statystyk, patrz wyżej na stronie w punkcie średnie wynagrodzenie w Niemczech.

Tabela 4: Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemczech, według lat, w euro i złotych

Rok Miesięczne wynagrodzenie,
w euro
Miesięczne wynagrodzenie,
w złotych *
2020 3'975.00 € 18'186.02 zł
2019 3'994.00 € 18'272.95 zł
2018 3'880.00 € 17'751.39 zł
2017 3'771.00 € 17'252.70 zł
2016 3'703.00 € 16'941.60 zł
2015 3'612.00 € 16'525.26 zł
2014 3'527.00 € 16'136.38 zł
2013 3'449.00 € 15'779.52 zł
2012 3'391.00 € 15'514.16 zł
2011 3'311.00 € 15'148.16 zł

Na poniższym wykresie 1, w oparciu o dane z tabeli 4, widać zmianę wielkości średniego miesięcznego wynagrodzenia przed potrąceniem podatków i opłat (brutto) w Niemczech według lat.

Wykres 1. Zmiana średniego wynagrodzenia brutto w Niemczech według lat

§ Średnia pensja netto w Niemczech miesięcznie (netto, na rękę, po opodatkowaniu i składkach na ubezpieczenia społeczne) w euro i złotych

Poniższa tabela 5 zawiera dane dotyczące średnich zarobków netto w Niemczech według lat za miesiąc pracy w pełnym wymiarze, za ostatnie 10 lat według lat: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. Dane te oparte są na informacjach z niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego; Aby uzyskać więcej informacji na temat prezentowanych statystyk, patrz wyżej na stronie w punkcie średnie wynagrodzenie w Niemczech. Aby obliczyć wynagrodzenie netto (po opodatkowaniu i opłatach), wykorzystujemy średnią stawkę procentową wynagrodzenia netto do wynagrodzenia brutto w Niemczech 65%, patrz wyżej na stronie.

Tabela 5: Średnie miesięczne wynagrodzenie netto w Niemczech według lat, w euro i złotych

Rok Miesięczne wynagrodzenie,
w euro
Miesięczne wynagrodzenie,
w złotych *
2020 2'583.75 € 11'820.91 zł
2019 2'596.10 € 11'877.42 zł
2018 2'522.00 € 11'538.40 zł
2017 2'451.15 € 11'214.26 zł
2016 2'406.95 € 11'012.04 zł
2015 2'347.80 € 10'741.42 zł
2014 2'292.55 € 10'488.65 zł
2013 2'241.85 € 10'256.69 zł
2012 2'204.15 € 10'084.21 zł
2011 2'152.15 € 9'846.30 zł

Na poniższym wykresie 2, w oparciu o dane z tabeli 5, widać zmianę wielkości średniego miesięcznego wynagrodzenia po odliczeniu podatków i opłat (na rękę, netto) w Niemczech według lat.

Wykres 2. Zmiana średniego wynagrodzenia netto w Niemczech według lat

§ Średnie koszty wynagrodzenia w Niemczech

Oprócz średniego wynagrodzenia Federalny Urząd Statystyczny Niemiec podaje średni koszt pracy w przeliczeniu na godzinę pracy lub siły roboczej dla przedsiębiorstwa. Oprócz wypłaty wynagrodzeń przedsiębiorstwa w Niemczech płacą odpowiedzialnym działom, poza wynagrodzeniem pracownika, opłaty socjalne. Na 2020 rok, liczba ta wynosi 37.00 euro. Więcej o tym, ile świadczeń socjalnych płaci pracownik i pracodawca od wynagrodzeń w Niemczech zobacz na osobnej stronie naszej witryny.

Średni koszt 1 godziny pracy (siły roboczej) dla przedsiębiorstwa w Niemczech kosztuje 37.00 € (Według Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec).

Tabela 6: Średnie koszty pracy lub koszty siły roboczej dla przedsiębiorstwa w Niemczech w 2020 r., w euro i złotych

Rok Suma
w euro
Suma
w złotych *
Roczny koszt 71'040.00 € 325'015.10 zł
Koszt miesięczny 5'920.00 € 27'084.59 zł
Koszt tygodniowy 1'480.00 € 6'771.15 zł
Koszt godzinowy 37.00 € 169.28 zł

Objaśnienie tabeli 6:

Aby poznać średnie wynagrodzenie brutto i koszty siły roboczej w krajach Europy, przejdź do odpowiedniej strony naszej witryny.Przypisy:

* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 25 stycznia 2022 r. i wynosi 4.58 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.


§ Komentarze i pytania odwiedzających stronę:

Komentarze odwiedzających:

Rosyjski dodanych komentarzy: 3, podgląd.

Niemiecki dodanych komentarzy: 1, podgląd.

Nowy komentarz:


Edycja tekstu: b k u m
Zdjęcie / zdjęcie do komentarza

Dodaj komentarz
Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Zdjęcie do strony
Niemcy, Średnia pensja
Różne