RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Emerytura w Niemczech w 2024, 2023 r .: średnia i minimalna / emerytura socjalna, obliczanie emerytur, renty pracownicze

Na tej stronie znajdziesz informacje o emeryturach w Niemczech. Tutaj dowiesz się, jaka jest wysokość minimalnej socjalnej emerytury w Niemczech, a także ile emerytury otrzymują mężczyźni i kobiety, zgodnie z jaką formułą obliczana jest emerytura. Dowiesz się, jakie emerytury w Niemczech otrzymują urzędnicy i przedstawiciele innych zawodów. Informacje na tej stronie oparte są na oficjalnych danych niemieckiego Państwowego systemu ubezpieczenia emerytalnego. Na dole strony możesz podzielić się swoimi doświadczeniami lub zadać pytania dotyczące emerytur. Na tej stronie znajdziesz informacje o wiek emerytalny, rodzaje emerytur, staż pracy, uzyskanie emerytury.


§ Minimalna emerytura socjalna w Niemczech

Jeżeli po osiągnięciu wieku emerytalnego lub niemożności podjęcia pracy z powodu niepełnosprawności, dana osoba nie ma wystarczających środków utrzymania, jest uprawniona do otrzymania zasiłku Grundsicherung (zasiłek podstawowy). Jeśli całkowity dochód takiej osoby za 1 miesiąc wynosi mniej niż 865.00 euro (za 2020 r.), może ona złożyć wniosek o otrzymanie Grundsicherung. Przy obliczaniu zasiłku brane są pod uwagę dochody, które dana osoba otrzymuje i pobierała z tego zasiłku.

Wysokość świadczenia Grundsicherung zależy od sytuacji życiowej (Regelbedarfsstufen) i waha się od 389.00 do 432.00 euro. Oprócz tej kwoty osoba otrzymuje pieniądze na mieszkanie, ogrzewanie, a także na pokrycie kosztów napraw i innych potrzeb związanych z wydatkami.

Tabela 1: Zasiłek Grundsicherung w Niemczech miesięcznie za 2020 rok
(minimalne świadczenie w wieku emerytalnym)

Sytuacja życiowa W euro W złotych *
Osoby samotne 432.00 1'867.10
Wspólnie zamieszkujące osoby dorosłe 389.00 1'681.26

Wniosek o ten zasiłek składany jest do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych (Sozialamt). Po otrzymaniu decyzji o wysokości emerytury, jeżeli jest ona niższa niż ustalone minimum, osoba otrzymuje również formularz wniosku o przyznanie zasiłku Grundsicherung.

§ Średnia emerytura w Niemczech w 2024, 2023 r.

Średnie rzeczywiste świadczenia emerytalne w Niemczech można znaleźć w oficjalnych danych niemieckiego systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych (Deutsche Rentenversicherung). Dane dotyczące średniej emerytury w Niemczech publikowane są osobno dla krajów związkowych Niemiec Zachodnich i Wschodnich (Niemcy i była NRD). Na dzień 31 grudnia 2019 roku średnia kwota wypłacanej emerytury w związku z nastaniem wieku emerytalnego (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne), emerytura netto za miesiąc w Niemczech Zachodnich dla mężczyzn wynosi 1169 euro (lub 5'052.42 zł), dla kobiet 700 euro (lub 3'025.40 zł). Można zauważyć, że emerytura dla mężczyzn jest znacznie wyższa niż emerytura dla kobiet w Niemczech. Średnia emerytura dla mężczyzn i kobiet razem wynosi 910 euro miesięcznie (lub 106'652.91 zł). Łącznie z landami wschodniej części Niemiec kwota ta nieznacznie wzrasta. W poniższej tabeli można znaleźć średnią kwotę wypłacanych emerytur.

Tabela 2: Średnia miesięczna emerytura w Niemczech za 2019
(według rodzaju emerytury, kobiety i mężczyźni)

Rodzaj emerytury Średnia emerytura dla mężczyzn, w euro Średnia emerytura dla kobiet, w euro Średnia emerytura dla mężczyzn i kobiet, w euro Średnia emerytura dla mężczyzn i kobiet, w złotych
Renta inwalidzka 826.57 841.68 834.53 3'606.84
Emerytura w związku z nastaniem wieku emerytalnego 1'187.28 767.93 953.94 4'122.93
Renta z tytułu śmierci 655.16 354.37 612.43 2'646.92
WSZYSTKIE RODZAJE EMERYTUR 979.10 745.94 870.90 3'764.03

Poziom emerytur w Niemczech Wschodnich, byłego terenu NRD, jest nieznacznie wyższy niż Niemiec Zachodnich. Średnio dla mężczyzn różnica ta wynosi 95 euro i stanowi 1264 euro, dla kobiet różnica wynosi 333 euro i wynosi 1033 euro. Ilu emerytów jest w Niemczech Zachodnich i Wschodnich?

Średnia emerytura netto dla wszystkich rodzajów emerytur w Niemczech na 2019 rok wynosi 870.90 euro

Średnia rzeczywista emerytura i standardowa emerytura szacunkowa

Różne źródła informacji często dostarczają dowodów na to, że standardowa szacunkowa emerytura w Niemczech jest znacznie wyższa niż dane podane w tabeli 2 i wynosi co najmniej 2 razy więcej. Faktem jest, że standardowa szacunkowa emerytura (Standardrente, Eckrente) - to kwota, którą teoretycznie otrzyma osoba, która otrzymuje przeciętne wynagrodzenie w Niemczech i wpłaca składki emerytalne bez przerwy przez 45 lat. W rzeczywistości taka sytuacja jest rzadka. Ponadto średnia standardowa emerytura, często podawana w mediach, jest zwykle emeryturą brutto, z której nadal trzeba będzie płacić składki na ubezpieczenia społeczne i nie uwzględnia ona innych rodzajów emerytur, a jedynie emerytury ze względu na wiek emerytalny. Standardowa szacunkowa emerytura brutto w Niemczech Zachodnich wynosi 1'538.55 €.

Standardowa szacunkowa emerytura brutto w Niemczech Zachodnich na 2020 rok wynosi 1'538.55 euro

Doświadczenie zawodowe mężczyzn (staż pracy) w Niemczech wynosi 40 lat, a kobiet nawet 30 lat, wynika to z faktu, że Niemcy dużo się uczą i późno zaczynają pracować, a kobiety robią sobie przerwy w związku z urodzeniem dziecka i opieką nad nim. Inne czynniki również odgrywają rolę.

W sierpniu 2018 roku w Niemczech podjęto decyzję: do 2025 roku utrzymać standardową szacunkową emeryturę na poziomie 48% od średniego wynagrodzenia w Niemczech, zapobiegając w ten sposób obniżeniu poziomu emerytury w stosunku do średniego wynagrodzenia.

§ Jak oblicza się emeryturę w Niemczech

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od tego, jak długo i ile osób opłacało składki na państwowy system ubezpieczeń emerytalnych, a także od innych czynników.

Aby obliczyć emeryturę w Niemczech, używa się następującego wzoru:

Miesięczna emerytura =
EP * ZF * AR * RF

Objaśnienia wzoru:

Zgodnie z tą formułą (wzorem) obliczania emerytur czynniki wpływające na wysokość emerytury miesięcznej to: kwota potrąceń emerytalnych z wynagrodzenia, czas trwania płatności opłat emerytalnych, wiek emerytalny, sytuacja ekonomiczna w kraju, a także rodzaj emerytury.

§ Emerytury według zawodów: górnicy, urzędnicy, policjanci itp.

Emerytury górników, pracowników górniczych - jest to szczególny rodzaj emerytury w Niemczech. Dana osoba może otrzymać ten rodzaj emerytury po ukończeniu 60 lat, jeśli ma co najmniej 25 lat stażu w górnictwie, podczas którego opłacała składki emerytalne. Aby uzyskać ten rodzaj emerytury, istnieją dodatkowe warunki, o których bardziej szczegółowo można dowiedzieć się w funduszu ubezpieczeń emerytalnych.

Urzędnicy państwowi w Niemczech, policjanci, sędziowie, personel wojskowy, pracownicy kościelni i członkowie innych służb publicznych otrzymują specjalną emeryturę: emerytura dla urzędników państwowych (w języku niemieckim: Ruhegehalt lub Pension). Te grupy emerytów mają w Niemczech znacznie wyższe emerytury w porównaniu ze średnimi emeryturami w kraju. Według statystyk opublikowanych we Versorgungsbericht der Bundesregierung średnia emerytura urzędnika wynosi 2'320.00 euro (stan na 2019 rok).


Przypisy:

* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 04 marca 2024 r. i wynosi 4.32 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne