RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Dokumenty i dane niezbędne do oficjalnego pośrednictwa pracy w Niemczech, treść umowy o pracę

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jakie dokumenty lub dane są wymagane od osoby ubiegającej się o pracę w Niemczech, a także informacje o treści umowy o pracę. Informacje na temat tego jak napisać CV i inne dokumenty w poszukiwaniu pracy w Niemczech znajdują się na osobnej stronie witryny. Możesz dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania wizy i pozwolenia na pracę w Niemczech dla obywateli innych krajów na oddzielnej stronie naszej witryny internetowej.


§ Lista dokumentów i danych dotyczących osoby wymaganych do ubiegania się o pracę w Niemczech

Ubiegając się o pracę w Niemczech, nowy pracownik musi dostarczyć następujące dokumenty i informacje o sobie:

Dokumenty wskazane na liście, z wyjątkiem certyfikatów, nie pozostają u pracodawcy, są potrzebne do weryfikacji i uzyskania dokładnych informacji. Zazwyczaj pracodawca wykonuje kopie tych dokumentów i zwraca je nowemu pracownikowi.

Zezwolenie na pobyt i pracę w Niemczech (Aufenthaltserlaubnis & Arbeitsgenehmigung)

Zatrudniając obcokrajowca, przedsiębiorstwo w Niemczech musi upewnić się, że dana osoba ma prawo do pracy w Niemczech. Dlatego jeśli nowy pracownik nie ma obywatelstwa niemieckiego, musi otrzymać pozwolenie na pracę. Więcej o tym, kto i jak powinien uzyskać pozwolenie na pracę w Niemczech możesz dowiedzieć się na osobnej stronie naszej witryny.

Karta ubezpieczenia społecznego (Sozialversicherungsausweis)

Najważniejszym dokumentem w Niemczech, który jest wymagany do oficjalnego ubiegania się o pracę - jest karta ubezpieczenia społecznego, która jest równie ważna w Niemczech jak paszport. Dokument ten jest wydawany przez niemiecki fundusz emerytalny i zawiera numer ubezpieczenia osoby w państwowym systemie ubezpieczeń emerytalnych. Liczba ta służy do odliczania składek na ubezpieczenie emerytalne od wynagrodzeń pracowników.

Jeśli nowy pracownik nie ma jeszcze karty ubezpieczenia społecznego, pracodawca zwykle sam zabiega o ten dokument lub możesz też zrobić to samodzielnie, kontaktując się z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Numer identyfikacji podatkowej (Steueridentifikationsnummer)

Aby pracodawca mógł odliczyć podatek dochodowy od dochodów pracownika do urzędu skarbowego, pracownik musi podać mu swój numer identyfikacji podatkowej i datę urodzenia. Następnie pracodawca powiadomi urząd skarbowy o pracowniku otrzymującym wynagrodzenie oraz o potrąconej i zapłaconej kwocie podatku.

Numer ten znajduje się w zaświadczeniu o zapłacie podatku dochodowego (Lohnsteuerbescheinigung), które jest wydawane pracownikowi po zwolnieniu, a także w listach i decyzjach otrzymanych wcześniej z urzędu skarbowego.

Numer ten jest zgłaszany osobie po raz pierwszy pocztą po jego pierwszej rejestracji w urzędzie paszportowym w Niemczech. Numer ten można uzyskać w urzędzie skarbowym w miejscu rejestracji. Dane kontaktowe urzędu skarbowego w miejscu rejestracji można znaleźć na stronie Federalnej Służby Podatkowej na stronie, wyszukiwanie urzędu skarbowego, podając miasto lub kod pocztowy.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego (Versichertenkarte lub Mitgliedsbescheinigung)

W celu potwierdzenia posiadania ubezpieczenia medycznego, a także w celu uzyskania informacji, których towarzystwo ubezpieczeniowe potrzebuje do przeniesienia składek ubezpieczeniowych z wynagrodzenia pracownika, pracodawca może wymagać zaświadczenia o członkostwie w towarzystwie ubezpieczeniowym (Mitgliedsbescheinigung, Bestätigung der Mitgliedschaft). Zaświadczenie to może być wymagane w twoim ubezpieczeniu zdrowotnym, w niektórych ubezpieczeniach można to zrobić przez Internet. Jednak pracodawca nie zawsze wymaga przedstawienia takiego zaświadczenia, często wystarczy po prostu przedstawić swoją kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaświadczenie o urlopie z poprzedniego miejsca pracy (Urlaubsbescheinigung)

Podczas zmiany miejsca pracy były pracodawca musi przedstawić pracownikowi zaświadczenie o wykorzystanym urlopie w bieżącym roku. Informacja ta jest używana przez nowego pracodawcę do ustalenia, ile dni urlopu powinien otrzymać pracownik w bieżącym roku. Jednak niewielu pracodawców wymaga takiego zaświadczenia od nowego pracownika.

Inne dokumenty (zgodnie z wymaganiami w razie potrzeby)

Ponadto w niektórych przypadkach pracownik może wymagać dostarczenia innych dokumentów, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub, w razie potrzeby, w szczególnych przypadkach. Poniżej znajduje się lista takich dokumentów:

Schwerbehindertennachweis potwierdzenie niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych
Gesundheitsbescheinigung świadectwo zdrowia dla młodych ludzi na pierwszym miejscu pracy
Gesundheitscheck zaświadczenie o kontroli zdrowia w niektórych zawodach: w medycynie, podczas pracy z produktami itp.
Kindergeldbescheinigung zaświadczenie o otrzymaniu zasiłku na dziecko, tylko dla urzędników państwowych
Unterlagen für vermögenswirksame Leistungen(VL) dokumenty płatnicze dotyczące oszczędności, na przykład, jeśli konto LBS-Bausparkonto jest otwarte
Różne certyfikaty i uprawnienia podczas wykonywania pracy, dla której wymagane jest to uprawnienie

§ Historia zatrudnienia w Niemczech

Należy pamiętać, że w Niemczech nie ma czegoś takiego jak „historia zatrudnienia”. Dokument ten jest używany w innych krajach, na przykład w Rosji, ale w Niemczech taki dokument nie jest używany, dlatego nie trzeba go przedstawiać przy ubieganiu się o pracę. "Historia zatrudnienia” z notatkami z innego kraju może być przydatna podczas poszukiwania pracy, ponieważ potwierdza kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata, ale nie jest wymagany przy oficjalnym przyjęciu się do pracy. W Niemczech po zwolnieniu z pracy wydawane są referencje z poprzedniego miejsca pracy, które służą jako potwierdzenie doświadczenia zawodowego, ale są potrzebne tylko w przypadku poszukiwania pracy.

Niemcy nie prowadzą historii zatrudnienia pracowników, zamiast tego stosuje się referencje z miejsca pracy.

§ Umowa o pracę w Niemczech: treść, główne punkty

Umowa o pracę w Niemczech jest zwykle sporządzana na piśmie, choć nie jest to absolutnie konieczne. Umowa o pracę niekoniecznie musi być sporządzona w języku niemieckim, chociaż w przypadku pozwu sądowego konieczne będzie tłumaczenie na język niemiecki.

Oto główne punkty umowy o pracę w Niemczech, na które zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę przed jej podpisaniem. Oczywiście nie wszystkie z nich mogą być uwzględnione w umowie, mogą również istnieć inne ważne punkty, w zależności od rodzaju pracy lub sfery działalności.

Oprócz umowy o pracę z pracownikiem można podpisać umowy o nieujawnianiu danych, pracy z danymi osobowymi itp. Inne dokumenty ważne w przedsiębiorstwie mogą być również dostarczone do wglądu.

Dla przykładu możesz zobaczyć jak wygląda wzór umowy o pracę w języku niemieckim, z IHK Frankfurt nad Menem, w formacie DOC - MS Word.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne