RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Potwierdzenie dyplomów, uznanie wykształcenia zagranicznego, kwalifikacji w Niemczech


§ Co to jest i jak potwierdza się zagraniczne kwalifikacje w Niemczech?

Uznanie lub potwierdzenie zagranicznej kwalifikacji w Niemczech jest procedurą oficjalnego porównania i ewentualnego wyrównania otrzymanej zagranicznej kwalifikacji z lokalną niemiecką kwalifikacją. Badanie to przeprowadzają instytucje państwowe: izby handlowe lub inne ministerstwa i departamenty, w zależności od uznanego zawodu. W Niemczech istnieje kilkaset takich instytucji, dlatego bez systemu konsultacji lub wyszukiwania nie można znaleźć właściwej instytucji.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych odbywa się w ciągu 3 miesięcy, podczas uznania zostanie ustalone, czy kwalifikacje uzyskane w innym kraju odpowiadają lokalnym, jakie są różnice i czy różnice te można wyeliminować, na przykład poprzez ukończenie dodatkowych kursów lub przez doświadczenie w pracy.

Na podstawie wyników uznawania wydawany jest oficjalny dokument wskazujący, czy osiągnięto częściową lub pełną zgodność między kwalifikacjami zagranicznymi i lokalnymi, a także co jeszcze należy zrobić, aby osiągnąć pełną zgodność.

Uznawanie zagranicznej kwalifikacji - procedura oficjalnego porównania i ewentualnego wyrównania uzyskanej zagranicznej kwalifikacji z lokalną niemiecką kwalifikacją.

Jaki jest cel potwierdzenia kwalifikacji?

Uznawanie kwalifikacji uzyskanych w innym kraju nie jest obowiązkowe, ale może być wymagane w następujących przypadkach lub w następujących celach:

W jaki sposób uznaje się zagraniczne kwalifikacje?

Aby uznać zagraniczne kwalifikacje w Niemczech, należy wykonać 5 następujących kroków:

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów Przede wszystkim musisz przetłumaczyć swój dokument edukacyjny. Takie tłumaczenie można zamówić u jednego z tłumaczy przysięgłych w Niemczech. Lista tłumaczy przysięgłych w Niemczech znajduje się na EUservice24.info. Dzięki takiemu tłumaczeniu możesz uzyskać dokładną nazwę swojego zawodu i instytucji edukacyjnej.
Wyszukaj instytucję odpowiedzialną Znajdź instytucję odpowiedzialną za uznawanie twoich kwalifikacji. Zadzwoń do tej instytucji lub w inny sposób spróbuj otrzymać od niej informacje, które dokumenty są niezbędne do uznania kwalifikacji, a także jakie wnioski i formularze należy wypełnić.
Wypełnianie formularzy, przygotowywanie dokumentów Wypełnij formularze zgłoszeniowe; przygotuj niezbędne dokumenty, potwierdzenia i opisy działalności zawodowej; prześlij je do instytucji odpowiedzialnej w celu weryfikacji. Lepiej wysłać takie dokumenty na poczcie listem poleconym.
Uzyskanie świadectwa uznania kwalifikacji Uzyskanie oficjalnego świadectwa uznania kwalifikacji. Taka decyzja wskazuje, czy twoje wykształcenie jest równoważne z lokalnym wykształceniem niemieckim. Jeśli nie, dokument wskazuje konkretne różnice i możliwe działania, które należy podjąć, aby osiągnąć pełną zgodność, na przykład: przejść dodatkowe szkolenia lub kursy.
Kolejne kroki Jeżeli decyzja o uznaniu kwalifikacji wymaga podjęcia dalszych działań w celu pełnego uznania kwalifikacji, możesz podjąć decyzję o ich spełnieniu, jeśli Twój zawód nie jest regulowany lub przejdziesz dalsze szkolenie albo zdasz egzamin na specjalizację - wszystko zależy od otrzymanej decyzji i zawodu.

Aby uznać dyplom zagraniczny, nie trzeba mieć koniecznie pozwolenia na pobyt w kraju, można zamówić weryfikację nawet znajdując się w innym państwie.

Za procedurę potwierdzania zagranicznych kwalifikacji należy wnieść opłatę, której wysokość ustala instytucja odpowiedzialna za weryfikację. Może to być suma kilkuset euro, może osiągnąć nawet 500 euro. Jeśli mieszkasz w Niemczech i jesteś odbiorcą pomocy socjalnej Bürgergeld/ALG-II lub zasiłku dla bezrobotnych, prawdopodobne jest, że możesz przenieść opłatę na instytucję odpowiedzialną za wypłatę świadczenia. Ponieważ kwota płatności jest dość duża, warto najpierw sprawdzić w instytucji kontrolnej wysokość opłaty, a także dowiedzieć się o możliwości wniesienia opłaty przez instytucje państwowe.

Jakie dokumenty zwykle należy złożyć w celu uznania dyplomu lub kwalifikacji zawodowych?

Dokładną listę dokumentów, które należy dostarczyć, otrzymasz od instytucji kontrolnej. Następujące dokumenty są zwykle wymaganymi dokumentami:

§ Potwierdzenie dyplomu w Niemczech o ukończeniu studiów wyższych

Potwierdzenie dyplomu ukończenia studiów wyższych ogólnie odbywa się w sposób opisany powyżej na tej stronie, ale tutaj warto zwrócić uwagę na niektóre dodatkowe możliwości.

W Niemczech istnieje Centralne Biuro Edukacji Zagranicznej (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZAB). Jeśli twój zawód nie jest regulowanym zawodem w Niemczech, uznanie nie jest wymagane. Ale w takim przypadku możesz ubiegać się o ocenę dyplomu. Wydany certyfikat zawiera opis uzyskanego wykształcenia, a także możliwość jego wykorzystania w Niemczech, co ułatwia zagranicznemu specjaliście znalezienie pracy w Niemczech. Wniosek o ocenę z dołączonymi wszystkimi niezbędnymi dokumentami można złożyć za pośrednictwem specjalnej usługi online ZAB.

§ Analiza, weryfikacja kwalifikacji zawodowych w Niemczech bez dokumentów potwierdzających

W przypadku całkowitego lub częściowego braku dokumentów potwierdzających wykształcenie zawodowe zagraniczny specjalista może nadal liczyć na uznanie jego kwalifikacji. Aby to zrobić, musi przejść analizę kwalifikacji zawodowych. Analiza ta jest przeprowadzana przez instytucję odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji. Zazwyczaj w tym celu przeprowadza się wywiad, modelowanie sytuacji roboczych i realizację określonych zadań testowych w przedsiębiorstwie. Na podstawie wyników tych działań podejmowana jest decyzja o uznaniu kwalifikacji.

Analiza kwalifikacji zawodowych jest zwykle przeprowadzana w języku niemieckim i można skorzystać ze słowników lub pomocy tłumacza. Koszty tej analizy zwykle ponosi Agencja Zatrudnienia lub inne agencje rządowe.

§ Dowód biegłości w języku niemieckim

Chociaż dowód znajomości języka niemieckiego nie jest wymagany do potwierdzenia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie, jednak w celu wykonywania zawodu regulowanego konieczne jest potwierdzenie znajomości języka niemieckiego na pewnym poziomie. Wymagany poziom znajomości języka zależy od zawodu. Ponadto może być konieczne zdanie testu biegłości językowej.

§ Doradztwo w zakresie uznawania, potwierdzania kwalifikacji

W Niemczech istnieje specjalna usługa, która doradza zagranicznym ekspertom (konsultuje ich) w kwestiach związanych z uznawaniem zagranicznego wykształcenia. Usługa ta zapewnia konsultacje telefoniczne w języku niemieckim i angielskim. Numer telefonu do serwisu: 030-1815-1111 (na terenie Niemiec), 00-49-30-1815-1111(z zagranicy).

Konsultacje prowadzi również Centralne Biuro Edukacji Zagranicznej (ZAB), jego numer telefonu to: 0228 501-664 (Pon., Wt., Czw., Pt. od 9.00 do 12.00)

Ponadto istnieje program wsparcia Punktów Konsultacyjnych «Integracja poprzez kwalifikacje (IQ)», w którym można uzyskać bezpłatne porady dotyczące potwierdzania dyplomów i uznawania kwalifikacji.

Ponadto Otto Benecke Stiftung e.V. - jest zaangażowany we wspieranie potwierdzania zagranicznych kwalifikacji i uznawania dyplomów. - Fundusz Gwarancyjny dla szkolnictwa wyższego Fundacji Otto Beneke.

Dodatkowe przydatne serwisy:

§ Niemieckie przepisy dotyczące uznawania edukacji zagranicznejSieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne