RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Chroń się przed pracą przymusową, niewolnictwem seksualnym i nielegalnym wykorzystywaniem, szukając pracy w Niemczech i Europie, pomagając ofiarom pracy przymusowej


§ Współczesne niewolnictwo i praca przymusowa

Oprócz oficjalnego zatrudnienia na całym świecie istnieją dobrze zaplanowane schematy oszustwa, a także organizacje sprzedające ludzi w celu niewolnictwa i wyzysku, zmuszając ich do działania wbrew ich woli lub na warunkach, z którymi pracownik się nie zgadza. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy 21 milionów ludzi jest zmuszanych do pracy na całym świecie, co przynosi organizatorom około 150 miliardów euro rocznie.

Według oficjalnej strony internetowej ONZ, w ciągu 17 lat od 2000 roku, ponad 13 tysięcy Ukraińców, którzy padli ofiarą handlu ludźmi, skorzystało z pomocy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, aby wydostać się z niewoli. Byli to ludzie w każdym wieku, z bardzo różnym wykształceniem. Popadli w niewolę głównie w Rosji i w Polsce.

Nikt nie może dokładnie oszacować wymiarów problemu współczesnego niewolnictwa, ale są one naprawdę zadziwiające.

W ciągu 17 lat od 2000 roku, ponad 13 tysięcy Ukraińców, którzy padli ofiarą handlu ludźmi, skorzystało z pomocy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, aby wydostać się z niewoli (Wiadomości ONZ).

Formy współczesnego niewolnictwa

Zgodnie z definicją Konwencji Narodów Zjednoczonych o niewolnictwie, niewolnictwo jest definiowane jako „pozycja lub stan osoby, wobec której wykonywane są niektóre lub wszystkie uprawnienia związane z prawem własności”, innymi słowy: gdy osoba staje się własnością innej osoby lub jest traktowana jak własność, zwykle pod groźbą przemocy. We współczesnym świecie praktykowane są następujące formy niewolnictwa związane z pracą przymusową i wyzyskiem:

Praca przymusowa forma niewolnictwa, gdy człowiek jest zmuszony do pracy wbrew swojej woli; przymus taki można wyrazić w postaci przemocy, gróźb, zastraszania;
Handel ludźmi ludzie są sprzedawani do celów pracy lub wykorzystywania seksualnego, a także handlu narządami; ofiarami handlu ludźmi często stają się nielegalni migranci;
Niewolnictwo seksualne zmuszanie do prostytucji;
Rozliczenie długów gdy dana osoba jest zmuszana do pracy przymusowej jako zastaw za udzielony kredyt lub jako zapłata za niespłaconą pożyczkę (fikcyjną lub rzeczywistą); ponieważ taka praca przymusowa jest bardzo mało opłacana, może trwać przez całe życie.

Praca przymusowa i wyzysk w Niemczech

Według strony internetowej Global Slavery Index (Indeks Globalnego Niewolnictwa), której właścicielem jest Walk Free Foundation walcząca o położenie kresu współczesnemu niewolnictwu, w Niemczech na 1000 mieszkańców przypadają 2 osoby w jakiejś formie niewolnictwa. Liczba ta jest znacznie niższa niż w innych krajach, jednak tutaj również występuje nielegalna eksploatacja. Według raportu Federalnej Dyrekcji Policji Kryminalnej Niemiec za 2016 rok, w 2016 roku zbadano 363 przypadki związane z wykorzystywaniem seksualnym i 12 z wykorzystywaniem pracowników. Jednocześnie 95% ofiar wykorzystywania seksualnego stanowiły kobiety 80% ofiar to imigranci z innych krajów. Około 10% ofiar handlu ludźmi zostało zmuszonych do wykorzystywania seksualnego za pośrednictwem agencji modelek i reklam prasowych.

Dlatego myśląc o możliwościach pracy za granicą, zwłaszcza w Niemczech, należy zachować ostrożność, aby nie stać się ofiarą organizacji zajmujących się handlem ludźmi i pracy przymusowej.

W 2016 roku zbadano 363 przypadki wykorzystywania seksualnego i 12 przypadków wykorzystywania pracowników; 80% ofiar pochodzi z innych krajów (z raportu policji w Niemczech)

§ Praca za granicą może stać się drogą do niewolnictwa i nielegalnego wyzysku pracowników

Według międzynarodowej organizacji praw człowieka IJM Deutschland e.V. większość ludzi znajdujących się w niewoli lub pracujących przymusowo wpadła w tę sytuację po tym, jak zostali oszukani lub wprowadzeni w błąd. Często wszystko zaczynało się od nadziei na kuszącą pracę lub możliwości zdobycia dobrego wykształcenia. W poszukiwaniu poprawy sytuacji życiowej, człowiek nie zwraca uwagi na możliwe ryzyko i znajduje się w beznadziejnej sytuacji: „dobra praca” okazuje się być 18 godzinami dziennie w okropnych warunkach i za niewielką lub prawie żadną zapłatę, a dobre wykształcenie okazuje się zmuszaniem do prostytucji, z których próby ucieczki są całkowicie tłumione.

Opowieści o drodze do niewolnictwa seksualnego i wyzysku w pracy

(1) Czasopismo Watchtower w artykule zatytułowanym "Oswobodzenie z niewoli – w przeszłości i obecnie" opowiada o dziewczynie, która przyjechała do Europy w nadziei na pracę jako fryzjer. Jednak zamiast tego trafiła do miejsca, gdzie przez 10 dni ją bito i grożono skrzywdzeniem jej rodziny. W ten sposób została zmuszona do prostytucji. Pani z burdelu, do której przyszła, powiedziała, że jest winna jej 40 000 euro. Aby spłacić wymyślony dług, dziewczyna musiała zarabiać od 200 do 300 euro każdej nocy. Często myślała o ucieczce, ale bała się, że właściciele niewolników skrzywdzą jej rodzinę. W taki sposób okazała się w potrzasku. To jedna z typowych historii o tym, jak nadzieja na pracę za granicą może doprowadzić człowieka do niewolnictwa lub pracy przymusowej.

(2) Według wspomnianego wyżej raportu policji kryminalnej, w jednym przypadku przytoczonym jako przykład działań przestępców, grupa za granicą rekrutowała młode kobiety z Serbii, Bośni i Hercegowiny, obiecując im poważną pracę w Niemczech. W rzeczywistości zostali zmuszeni do wykorzystywania seksualnego w różnych hotelach w Niemczech.

(3) W innym przypadku agencja rekrutacyjna na Ukrainie, obiecując dobrą robotę swoim współobywatelom, przetransportowała ich przez Polskę do Niemiec. Tam, wbrew obietnicom, zostali umieszczeni w strasznych warunkach i zmuszeni do pracy; wynagrodzenie albo wcale nie zostało wypłacone, albo było wyjątkowo niskie. Niektórym pracownikom dostarczono rumuńskie dokumenty.

§ Środki ostrożności podczas szukania pracy za granicą; jak się chronić

Aby nie stać się ofiarą handlarzy niewolników i pracy przymusowej, musisz zachować ostrożność. Poniższe rekomendacje i wskazówki pomogą ci nie wpaść w beznadziejną sytuację, chociaż ich lista nie jest kompletna i wyczerpująca:

W Europie odsetek kobiet skazanych za handel ludźmi jest wyższy niż odsetek kobiet skazanych za wszystkie przestępstwa ogółem (Światowy raport na temat handlu ludźmi, 2009)

Według światowego raportu o handlu ludźmi za 2009 rok ofiary handlu ludźmi są zazwyczaj nabywane przez grupy przestępcze znajdujące się we własnym kraju, które następnie sprzedają ludzi za granicę. Ponadto w krajach o wysokich dochodach, do których udają się pracownicy migrujący, przestępcami są najczęściej cudzoziemcy. Chociaż zarówno mężczyźni, jak i kobiety są ofiarami handlu ludźmi, prawie 80% ofiar to kobiety i dziewczęta.

§ Oznaki osoby rekrutującej do handlu niewolnikami i przymusowej pracy niewolniczej w ofercie pracy za granicą

Szukając pracy za granicą, zwróć uwagę na samą ofertę pracy, na to, jak zachowuje się pośrednik, co i jak mówi, gdyż może to pomóc w identyfikacji oznak stowarzyszeń handlu niewolnikami lub ofert pracy przymusowej. Zwracaj uwagę na następujące oznaki:

§ Pomoc ofiarom niewolnictwa i pracy przymusowej, gdzie szukać pomocy

Jeśli jesteś ofiarą handlu ludźmi lub pracy przymusowej, możesz skontaktować się z dowolnym posterunkiem policji w celu uzyskania pomocy lub zadzwonić na infolinię w Niemczech - 110. Ponadto możesz napisać na policję oświadczenie przez Internet, wybierając najpierw kraj związkowy Niemiec (jeden z landów).

Centra doradztwa i pomocy:

W innych krajach istnieją ośrodki poradnictwa (centra konsultacyjne) i pomocy dla migrantów i ofiar handlu ludźmi; poniżej zamieszczamy kilka kontaktów:Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne