RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Biznes w Niemczech: otwarcie firmy, przedsiębiorstwa w Niemczech: migracja biznesowa, uzyskanie wizy biznesowej i zezwolenia na pobyt, wsparcie dla startupów (przy uruchamianiu)

W tym artykule omówiono kwestie biznesowe imigracji / emigracji do Niemiec: jak otworzyć i zarejestrować firmę w Niemczech, jakie są warunki uzyskania wizy biznesowej. Dowiesz się również o przygotowaniu biznesplanu, możliwościach konsultacji biznesowych i wsparcia finansowego dla startupów w kraju.


§ Jak otworzyć własną firmę w Niemczech

Obywatele Niemiec, a także Unii Europejskiej i wielu innych krajów mogą swobodnie wybierać, otwierać własne firmy lub pracować na zlecenie w Niemczech. Jeśli dana osoba osiągnęła wiek pełnoletności, czyli 18 lat, i nie ma żadnych ograniczeń sądowych w zakresie wykonywania jakiejkolwiek działalności, może otworzyć własną działalność gospodarczą. Jednak nie każda osoba ma prawo do wykonywania takiej lub innej działalności: wiele zawodów w Niemczech jest ściśle regulowanych, a do ich realizacji jako przedsiębiorcy konieczne jest posiadanie niezbędnego poziomu kwalifikacji, a dla obcokrajowców znajomość języka niemieckiego; przykłady takich zawodów: lekarze / medycyna, nauczyciele / edukacja. Wiele innych rodzajów działalności należy do różnych kategorii wymagających specjalnego zezwolenia na ich realizację, na przykład: mechanik samochodowy, dekarz, budowniczy statków, pośrednik (broker). W takim przypadku zazwyczaj wymagane jest albo posiadanie niemieckiego certyfikatu mistrza, albo zdanie specjalnego egzaminu umożliwiającego dostęp do tej działalności, potwierdzenie sytuacji finansowej, zaświadczenie z policji itp., w zależności od rodzaju działalności. Obywatele Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i innych krajów spoza UE i EOG muszą przejść procedurę uznania kwalifikacji lub dyplomu w Niemczech, w tym celu można również uzyskać wizę do uznawania zagranicznych kwalifikacji lub otrzymać wizę na studia w Niemczech. Jednak wiele innych rodzajów działalności nie jest regulowanych i nie ma specjalnych warunków dla otwarcia działalności przedsiębiorczej.

Oprócz posiadania odpowiednich kwalifikacji i uzyskania pozwolenia początkujący przedsiębiorca / biznesmen musi wybrać jedną z kategorii działalności przedsiębiorczej, w szczególności:

Kategorie działalności przedsiębiorczej

Rozpoczynając działalność gospodarczą, należy również określić formę prawną działalności, odpowiedzialność przedsiębiorcy, podatki, niezbędny kapitał początkowy na rozpoczęcie działalności itp.

Główne rodzaje formy organizacyjno-prawnej działalności przedsiębiorczej

Tak więc, jeśli dana osoba ma odpowiednie kwalifikacje, otrzymała niezbędne zezwolenia i zdecydowała o kategorii działalności gospodarczej i formie prawnej, może złożyć wniosek o rejestrację swojej działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji firmy w Niemczech, patrz poniżej na stronie.

§ Emigracja biznesowa, imigracja biznesowa do Niemiec

Działalność przedsiębiorcza w Niemczech jest swobodnie dozwolona dla obywateli swojego kraju, a także Unii Europejskiej i EOG, jednak obywatele innych krajów muszą uzyskać specjalne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech. Działalność przedsiębiorczą może prowadzić zarówno indywidualny przedsiębiorca, jak i kierownik lub przedstawiciel prawny firmy, która chce otworzyć przedstawicielstwo, filię podlegającą zagranicznej placówce na terytorium Niemiec. Główne prawo regulujące warunki udzielenia zezwolenia to §21 ustawy o pobycie, pracy i integracji cudzoziemców w kraju (niem.: Aufenthaltsgesetz), link poniżej na stronie. Główne warunki rozpoczęcia działalności w tym kraju dla cudzoziemców zostały przedstawione poniżej:

Warunki te są bardzo ogólne, w szczególności właściwe władze regionalne w kraju oceniają wykonalność pomysłu na biznes, doświadczenie i kwalifikacje obcokrajowca, który chce prowadzić działalność w Niemczech, kwotę zainwestowanego kapitału, nowe miejsca pracy, wpływ na zatrudnienie i edukację ludności, a także jak innowacyjny i związany z badaniami naukowymi jest dany biznes.

§ Opracowanie biznesplanu dotyczącego otwarcia firmy w Niemczech

Aby przeprowadzić ocenę biznesową i ewentualnie uzyskać zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorca przedkłada swój biznesplan ambasadzie niemieckiej. Poniżej znajdują się główne sekcje biznesplanu, które należy napisać, aby rozpocząć działalność:

Opis, dlaczego ten biznes odniesie sukces, a to pozwoli przedsiębiorcy przewyższyć konkurencję, znaleźć i przyciągnąć potencjalnych klientów, przyczyni się do pozytywnej decyzji na temat przedstawionego biznesplanu.

Ambasada Niemiec w Rosji prosi również o dołączenie do biznesplanu inne szczegółowe opisy planowanego biznesu: plan inwestycyjny, badania rynku, analizy konkurencji, strategię marketingową, dane o planowanej liczbie miejsc pracy i więcej.

Zgodnie z opisanymi warunkami i mając gotowy biznesplan, możesz złożyć wniosek do niemieckiego przedstawicielstwa w miejscu zamieszkania o wizę na prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech.

§ Uzyskiwanie wizy biznesowej do Niemiec: warunki, proces

W przypadku obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego specjalne zezwolenie i wiza nie są wymagane do otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Jednak w przypadku obywateli innych krajów, w tym Rosji, Kazachstanu, musisz uzyskać wizę biznesową, aby otworzyć przedsiębiorstwo lub prowadzić działalność gospodarczą w ramach wolnego zawodu. Wniosek o wizę składa się w ambasadzie lub konsulacie generalnym Niemiec w twoim kraju, w miejscu zamieszkania. Ogólne warunki uzyskania wizy do Niemiec opisano na osobnej stronie naszej witryny internetowej.

Podstawowe dokumenty wymagane do uzyskania wizy biznesowej do Niemiec

W zależności od rodzaju działalności, wykaz wymaganych dokumentów do otwarcia wizy może być zmieniony. Pełną listę dokumentów i warunków otwierania wizy biznesowej w Niemczech można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej ambasady lub konsulatu generalnego w twoim kraju.

Jeśli przedsiębiorca ma dyplom (stopień naukowy), istnieją pewne uproszczenia i korzyści (ulgi).

Odmowa wydania wizy na działalność gospodarczą

Jeśli odmówiono ci wizy w Niemczech, możesz poprosić o informacje na temat powodów odrzucenia wniosku. W zależności od przyczyn odmowy może być konieczne przedstawienie niezbędnych dokumentów lub potwierdzenie kwalifikacji, zmiana biznesplanu w celu spełnienia wymagań ambasady. Jeśli przyczyną odmowy jest brak kwalifikacji, może być możliwa zmiana rodzaju działalności na podobną lub pokrewną, w przypadku której istnieją mniej rygorystyczne wymagania.

§ Rejestracja firmy w Niemczech i dalsze uzyskiwanie stałego pobytu / zezwolenia na pobyt

Po uzyskaniu wizy biznesowej przedsiębiorca / biznesmen może wjechać na terytorium Niemiec, aby rozpocząć działalność gospodarczą. Po przybyciu do kraju musi zarejestrować się w lokalnym biurze dla obcokrajowców (niem.: Ausländerbehörde) i złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt długoterminowy (niemiecki Aufenthaltstitel, Aufenthaltserlaubnis), który zwykle jest ograniczony do 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia pobytu. Pod pewnymi warunkami w przyszłości możesz uzyskać zezwolenie na pobyt, więcej o tym, jak uzyskać zezwolenie na pobyt w Niemczech

Ponadto cudzoziemiec, który ma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, musi złożyć wniosek o rejestrację spółki lub działalności gospodarczej; wniosek ten składa się w Urzędzie do Spraw Działalności Gospodarczej (niemiecki Gewerbeamt), w urzędzie miasta w miejscu zamieszkania lub, w celu rejestracji działalności w wolnym zawodzie, w lokalnym oddziale Urzędu Skarbowego. Aby zarejestrować firmę lub działalność przedsiębiorczą, zazwyczaj konieczne jest umówienie się na spotkanie i przesłanie następujących dokumentów:

Podczas rejestrowania firmy, działalność gospodarcza jest zazwyczaj automatycznie rejestrowana w Urzędzie Skarbowym, odpowiedniej izbie handlowej i innych odpowiedzialnych instytucjach.

Ponadto przedsiębiorca zwykle musi zawrzeć umowę ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego oraz, w razie potrzeby, ubezpieczenia emerytalnego. Innym ważnym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej.

Inną możliwością na rozpoczęcie działalności w Niemczech jest zakup istniejącej firmy lub jej części, zainwestowanie w już istniejącą działalność.

§ Wsparcie dla startupów, przedsiębiorców w Niemczech

W Niemczech zapewnia się wszelkiego rodzaju wsparcie początkującym przedsiębiorcom i start-upom: zarówno bezpłatne usługi informacyjne, konsultacje, jak i wsparcie finansowe w ramach setek programów bezzwrotnych dotacji i ulgowych kredytów.

Porady dla początkujących przedsiębiorców

W Niemczech każdy początkujący przedsiębiorca może uzyskać bezpłatne konsultacje w oficjalnych centrach doradczych, które pomagają przedsiębiorcom w organizacji ich działalności. W zależności od rodzaju działalności możesz skorzystać z następujących propozycji przedstawionych na poniższej liście. Niektóre z nich są bezpłatne, inne są płatne, również w centrum konsultacyjnym można zapytać, czy konsultacje można opłacić w ramach programów państwowych wspierających przedsiębiorców. Przechodząc do strony internetowej instytucji, zwróć uwagę na pozycje menu "Gründung", "Förderung", "Existenzgründung".

Kolejną okazją do uzyskania porady dla początkującego przedsiębiorcy są targi lub kiermasze dla założycieli firm (niem. Gründermesse).

Wsparcie finansowe

Każdy startup potrzebuje kapitału na start-up, ale nie każdy przedsiębiorca ma wystarczające środki własne, aby rozpocząć własną działalność. Aby oszacować wymagany kapitał początkowy, konieczne jest opracowanie szczegółowego biznesplanu, w tym obliczenie wymaganych inwestycji. Agencje rządowe i różne fundacje oferują wiele początkowych programów wsparcia finansowego, w tym bezpłatne dotacje i pożyczki uprzywilejowane. Każdy program ma swoje własne ograniczenia i warunki, które należy poznać w odpowiedzialnych instytucjach. Poniższa lista pokazuje niektóre programy wsparcia i finansowania:

Początkujący przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem finansowym na rozpoczęcie działalności mogą wyszukać odpowiedni program wsparcia na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Energii, Baza danych programów wsparcia i pomocy finansowej, do wyszukiwania wybierz w polu „Förderberechtigte” - "Existenzgründer/in".Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne