RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt w Niemczech: warunki i metody uzyskania zezwolenia na pobyt

Na tej stronie dowiesz się, co to jest niemieckie zezwolenie na pobyt, jak, kto i na jakich warunkach może uzyskać zezwolenie na pobyt w tym kraju, a także co daje i ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na pobyt dla obywateli innych krajów.


§ Co to jest zezwolenie na pobyt w Niemczech?

Osoba, która nie jest obywatelem Niemiec, UE ani niektórych innych krajów, nie ma prawa wjazdu do Niemiec bez wizy. Aby pozostać w Niemczech przez długi czas, musi uzyskać specjalne osobiste zezwolenie na pobyt czasowy (niem.: Aufenthaltstitel), które może zawierać zezwolenie na pracę lub naukę w kraju, ale zezwolenie to jest ograniczone czasowo i musi być stale odnawiane (przedłużane). Dokumentem uprawniającym do stałego pobytu i pracy w Niemczech jest zezwolenie na pobyt (niem. Niederlassungserlaubnis).

Zezwolenie na pobyt w Niemczech - jest dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do pobytu i pracy w kraju, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Na liście dokumentów dających cudzoziemcowi prawo pobytu w Niemczech zezwolenie na pobyt daje największe prawa i praktyczny brak ograniczeń w sferze pracy. Zezwolenie na pobyt nie jest jednak dokumentem tożsamości i nie zastępuje paszportu cudzoziemca.

Innym dokumentem porównywalnym z zezwoleniem na pobyt w Niemczech, który daje prawo do stałego pobytu i pracy w tym kraju, jest Zezwolenie na długoterminowy pobyt w Unii Europejskiej - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego (niem. Daueraufenthalt-EU). Dokument ten daje jego posiadaczowi prawo pobytu w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej.

§ Jak i kto może uzyskać zezwolenie na pobyt w Niemczech

Cudzoziemcy mogą uzyskać zezwolenie na pobyt w Niemczech, jeżeli prawo dotyczące pobytu w kraju przewiduje następujące ogólne warunki (niem. Aufenthaltsgesetz). W przypadku niektórych kategorii obcokrajowców (na przykład uchodźców, prywatnych przedsiębiorców, posiadaczy niebieskiej karty UE) mogą obowiązywać inne warunki specjalne. Aby uzyskać informacje na temat aktualnych warunków w każdym indywidualnym przypadku, należy skonsultować się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt

Zezwolenie na pobyt Cudzoziemiec musi mieć prawo pobytu w kraju przez okres dłuższy niż 5 lat.
Wydalenie Brak powodów do wydalenia z państwa. Pobyt cudzoziemca w Niemczech nie szkodzi interesom kraju.
Zabezpieczenie finansowe Niezależne zaspokajanie materialnych potrzeb własnych i swojej rodziny, bez wsparcia finansowego ze strony państwa.
Ubezpieczenie emerytalne Co najmniej 60 miesięcy opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne.
Zezwolenie na pracę Posiada zezwolenie na pracę w kraju.
Aktywność zawodowa Prowadzi działalność związaną z pracą.
Znajomość języka niemieckiego Posiada wystarczającą znajomość języka niemieckiego.
Wiedza w zakresie prawa Znajomość porządku prawnego i publicznego, a także warunków życia w Niemczech.
Mieszkanie Ma odpowiednią przestrzeń życiową (mieszkanie) dla siebie i swojej rodziny.

Wygaśnięcie zezwolenia na pobyt

Zezwolenie na pobyt może przestanie obowiązywać z następujących powodów:

§ Jak ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Niemczech

Aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Niemczech, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem Urzędu do Spraw Cudzoziemców (niemiecki: Ausländerbehörde). Aby uzyskać dokładne informacje na temat dokumentów, które należy dostarczyć w Twojej sprawie, a także aby uzyskać odpowiedni formularz wniosku, lepiej uzyskać wstępną konsultację.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w Niemczech

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt, osoba musi dostarczyć następujące dokumenty do Urzędu ds. Cudzoziemców:

Przedsiębiorca przedstawia certyfikat działalności gospodarczej.

§ Zalety dokumentu zezwalającego na pobyt, czyli co daje zezwolenie na pobyt

W Niemczech istnieje kilka dokumentów zezwalających na pobyt w kraju wydanych do różnych celów, na przykład: praca, biznes, praktyka, nauka, połączenie rodzinne, małżeństwo itp. Jakie są zalety lub co daje zezwolenie na pobyt obywatelom innych krajów, w porównaniu z innymi dokumentami, które pozwalają pozostać w kraju? Oto niektóre z korzyści.

§ Koszt uzyskania zezwolenia na pobyt w Niemczech

Za uzyskanie zezwolenia na pobyt w Niemczech obowiązuje opłata państwowa, której wysokość zależy od rodzaju działalności osoby, która złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt. Poniższa tabela przedstawia koszt zezwolenia na pobyt na 2019 rok według rodzaju zatrudnienia.

Tabela 1. Koszt uzyskania zezwolenia na pobyt w Niemczech.

Rodzaj działalności Cena w euro
Cena regularna 135.00
Prywatni przedsiębiorcy 200.00
Wysoko wykwalifikowani specjaliści 250.00

Dla nieletnich przewidziana jest cena ulgowa.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne