RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Wysokość świadczeń i pomocy dla uchodźców w Niemczech - ile płacą uchodźcom w Niemczech i innych krajach europejskich?

Na tej stronie dowiesz się, jakie świadczenia i w jakiej wysokości otrzymują osoby ubiegające się o azyl (uchodźcy) w Niemczech, a także znajdziesz tabelę porównawczą wielkości świadczeń dla uchodźców według krajów Europy. Więcej informacji na temat jak uzyskać status uchodźcy znajdziesz na osobnej stronie naszej witryny.


§ Pomoc i różne płatności na rzecz uchodźców od państwa w Niemczech

Niemcy to kraj o wysoko rozwiniętym systemie społecznym. Osoby ubiegające się o azyl Asylbewerber i osoby, które otrzymały status uchodźcy Asylberechtigte w Niemczech, a także obywatele tego kraju, mają różne ustawowe prawa do otrzymania wsparcia finansowego i różnych świadczeń. Podstawowe prawo regulujące główne świadczenie pomocy materialnej dla uchodźców w Niemczech nazywa się Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Następujące główne rodzaje pomocy i wsparcia finansowego są udzielane uchodźcom w Niemczech:

§ Kieszonkowe, wsparcie i dotacje w obozach dla uchodźców (Grundleistungen)

Świadczenia rzeczowe, bezpłatne usługi w obozach dla uchodźców

Osoby ubiegające się o azyl w Niemczech po zarejestrowaniu się w obozie dla uchodźców mają prawo do zaspokojenia niezbędnych potrzeb w zakresie żywności, schronienia, ogrzewania, odzieży, higieny osobistej i różnych artykułów gospodarstwa domowego. Wszystkie te potrzeby można zaspokoić w obozie dla uchodźców lub obozy zapewniają w tym wsparcie. Pomoc ta może być udzielana w formie zapewniania rzeczy niezbędnych do stałego użytkowania lub wynajmu, lub w postaci kuponów towarowych na ich zakup.

Ponadto, w razie potrzeby i na wniosek uchodźców, państwo zapewnia wsparcie finansowe lub materialne kobietom w ciąży, przy urodzeniu dziecka, pomoc osobom z poważnymi chorobami i niepełnosprawnością, a także dzieciom i młodzieży w zakupie przyborów szkolnych, wyjazdów na naukę oraz w niektórych innych przypadkach.

Miesięczna kwota kieszonkowa (notwendiger persönlicher Bedarf) dla jednej samotnej osoby dorosłej w obozie dla uchodźców w Niemczech: 182 euro

Kieszonkowe w obozach dla uchodźców

Oprócz płatności rzeczowych uchodźcy mieszkający w obozach lub ośrodkach dla uchodźców otrzymują od państwa kieszonkowe na codzienne potrzeby (Bargeldbedarf, Taschengeld). Pieniądze te przeznaczone są na osobiste potrzeby, na podróże, udział w życiu kulturalnym społeczeństwa, spędzanie wolnego czasu itp.

Wysokość kieszonkowego na codzienne potrzeby zdefiniowano w Asylbewerberleleungungsgesetz §3 ze zmianami kwot od 2022 roku.

Tabela 1: Kieszonkowe pieniądze wypłacane uchodźcom w obozach dla uchodźców (za 2023 r.)

Sytuacja życiowa Wysokość zasiłku, w euro Wysokość zasiłku, w złotyc *
Osoby samotne 182.00 197.40
Wspólnie mieszkający małżonkowie, partnerzy 164.00 177.87
Dorośli bez własnego mieszkania (mieszkający z rodziną lub w szpitalu) 146.00 158.35
Młodzież od 14 do 17 roku życia 124.00 134.49
Dzieci od 6 do 13 lat 122.00 132.32
Dzieci do lat 5 117.00 126.90

§ Wysokość niemieckich świadczeń dla uchodźców mieszkających poza obozami dla uchodźców

Uchodźcom mieszkającym poza obozami dla uchodźców wypłacane są zamiast świadczeń rzeczowych świadczenia pokrywające niezbędne potrzeby i kieszonkowe (notwendiger Bedarf + notwendiger persönlicher Bedarf). Wielkość tych płatności jest określona w Asylbewerberleistungsgesetz §3, с ze zmianami kwot od 2023 roku.

Miesięczny zasiłek na zaspokojenie niezbędnych potrzeb i kieszonkowe (notwendiger Bedarf + notwendiger persönlicher Bedarf) na samotną osobę dorosłą spoza obozu dla uchodźców w Niemczech: 410.00 euro

Tabela 2: Świadczenia (na podstawowe potrzeby i kieszonkowe razem) wypłacane uchodźcom mieszkającym poza obozami dla uchodźców

Sytuacja życiowa Wysokość zasiłku, w euro Wysokość zasiłku, w złotyc *
Osoby samotne 410.00 444.69
Wspólnie mieszkający małżonkowie, partnerzy 369.00 400.22
Dorośli bez własnego mieszkania (mieszkający z rodziną lub w szpitalu) 328.00 355.75
Młodzież od 14 do 17 roku życia 364.00 394.79
Dzieci od 6 do 13 lat 304.00 329.72
Dzieci do lat 5 278.00 301.52

Oprócz dodatków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb uchodźcy otrzymują zwrot kosztów wynajmu mieszkania i ogrzewania, a także zryczałtowany dodatek na artykuły gospodarstwa domowego i meble.

Uchodźcy po 15 miesiącach pobytu w Niemczech zaczynają otrzymywać pomoc społeczną: kwota pomocy społecznej, podstawowy zasiłek w Niemczech: wysokość pomocy społecznej, podstawowego zasiłku w Niemczech

§ Wysokość świadczeń dla uchodźców w Europie

Różne kraje w Europie wypłacają różne kwoty świadczeń dla uchodźców. Poniższa tabela pokazuje kwoty otrzymane przez uchodźców w obozach / ośrodkach dla uchodźców na osobę dorosłą. Kwoty te mogą się znacznie różnić w zależności od liczby osób mieszkających razem, wieku i innych warunków. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bazy danych o uchodźcach, link w rozdziale Przydatne linki, poniżej na stronie lub klikając nazwę kraju w tabeli, przechodząc w ten sposób do szczegółowego opisu.

Tabela 3: Zasiłek w obozach dla uchodźców w Europie, na jedną osobę dorosłą miesięcznie

Kraj Kieszonkowe, w euro Wysokość zasiłku (1), w euro Wysokość zasiłku (2), w euro
Austria 40.00 215.00 365.00
Belgia 32.00 244.00 940.00
Niemcy 182.00 228.00 410.00
Grecja - 90.00 -
Hiszpania 52.00 - -
Włochy 75.00 - -
Francja - 204.00 -
Szwecja 69.00 204.00 -

§ Pomoc dla uchodźców od różnych organizacji w Niemczech

Oprócz departamentów rządowych (urzędów) odpowiedzialnych za pomoc uchodźcom, różne organizacje charytatywne w Niemczech również zapewniają pomoc i wsparcie uchodźcom. Są wśród nich następujące organizacje:

DRK - Niemiecki Czerwony Krzyż Zajmuje się zakwaterowaniem, wsparciem materialnym i doradztwem dla uchodźców, a także realizuje inne projekty pomocy. Więcej...
Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. - pozarządowa organizacja humanitarna Pomoc w integracji zawodowej, kursy językowe, zatrudnienie dla uchodźców. Więcej...
Aktion Deutschland Hilft - Związek niemieckich organizacji charytatywnych Konsultacje i różne wsparcie dla uchodźców: kursy językowe, wypoczynek, zatrudnienie itp. Więcej...
Brot für die Welt - organizacja pomocy kościelnej Organizacja Pomocy Uchodźcom. Więcej...
Inne organizacje
 • Arbeiterwohlfahrt (AWO)
 • ADRA Deutschland e.V.
 • CARE Deutschland-Luxemburg e.V.
 • Johanniter-Unfall-Hilfe
 • Malteser Hilfsdienst
 • Islamic Relief
 • World Vision Deutschland
 • Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
 • Paritätischer Gesamtverband
 • arche noVa
 • Freunde der Erziehungskunst
 • HelpAge
 • LandsAid
 • SODI

Przypisy:

* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 04 marca 2024 r. i wynosi 4.32 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne