RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Niemiecki budżet państwa: struktura budżetu, pozycje dochodów i wydatków, podział budżetu według głównych pozycji

Ta strona zawiera informacje na temat niemieckiego budżetu federalnego, głównych pozycji dochodów i wydatków, struktury budżetu kraju w liczbach na rok 2024.


§ Informacje o budżecie federalnym Niemiec

Niemiecki budżet państwa to krajowy plan finansowy na przyszły rok lub kilka lat na raz. Projekt budżetu kraju jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów (the Lista niemieckich ministerstw federalnych)kraju, następnie Rząd federalny omawia ten projekt i po jego przyjęciu przekazuje projekt budżetu do rozpatrzenia przez Bundestag. Po rozpatrzeniu i przyjęciu projektu budżetu w drodze głosowania plan budżetu jest przekazywany do Bundesratu, Rada Federalnej. Po przyjęciu budżetu przez Bundesrat i jego podpisaniu przez Prezydenta Niemiec, projekt budżetu staje się prawem kraju.

Budżet państwa składa się z ogólnego planu dochodów i wydatków, a także kilku planów dla każdego ministerstwa federalnego; składa się z około 2500 stron.

Bundestag spełnia również funkcję monitorowania budżetu federalnego; analizuje czy rząd przestrzega budżetu państwa. Wykonując tę funkcję, Bundestag ściśle współpracuje z Federalnym Urzędem Kontroli (niem. Bundesrechnungshof).

W 2024 roku budżet federalny Niemiec wyniósł 445.7 miliardów euro.

Tabela 1. Budżet federalny Niemiec
na rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Rok Kwota, euro Różnica w stosunku do poprzedniego roku, euro
2015 rok299'100'000'000-
2016 rok316'900'000'00017'800'000'000
2017 rok329'100'000'00012'200'000'000
2018 rok343'600'000'00014'500'000'000
2019 rok356'400'000'00012'800'000'000
2020 rok362'000'000'0005'600'000'000
2021 rok498'620'000'000136'620'000'000
2022 rok495'791'475'000-2'828'525'000
2023 rok476'290'763'000-19'500'712'000
2024 rok445'687'863'000-30'602'900'000

Wykres 1. Zmiana wielkości niemieckiego budżetu federalnego w latach 2015 - 2024.

§ Struktura budżetu niemieckiego państwa

Niemiecki federalny budżet państwa jest prawem kraju składającym się z ponad 2500 stron, jego struktura obejmuje krótki budżet podzielony między ministerstwa federalne kraju i najwyższe władze w kraju (w tym dług publiczny i ogólne zarządzanie finansami, tj. dochody – wpływy podatkowe). Oprócz krótkiego podziału zasobów budżet państwa składa się z wielu indywidualnych planów, sklasyfikowanych lub uporządkowanych według funkcji i grup dochodów i wydatków. Poniższa tabela 2 pokazuje podział dochodów i wydatków budżetowych według ministerstw i władz federalnych. W dalszych sekcjach poniżej na tej stronie można wyświetlić strukturę niemieckiego budżetu według grupy i funkcji.

W szczegółowej tabeli budżetu każda linia ma swój własny kod cyfrowy, składający się z 4 następujących elementów:

Tabela 2. Budżet federalny Niemiec
na 2024 rok według ministerstw i departamentów (Einzelpläne)

Pozycja budżetowa Dochód,
w milionach euro
Wydatek w
mln euro i w %
Prezydent Federalny i Urząd Prezydenta
Bundespräsident und Bundespräsidialamt
0.10 47.36 0.01%
Bundestag, parlament Niemiec
Deutscher Bundestag
2.20 1'205.68 0.27%
Bundesrat, Niemieckie Zgromadzenie Federalne
Bundesrat
0.05 38.95 0.01%
Rząd federalny i kanclerz Niemiec
Bundeskanzler und Bundeskanzleramt
568.70 3'709.54 0.83%
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Auswärtiges Amt
67.82 6'155.69 1.38%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny
Bundesministerium des Innern und für Heimat
719.13 12'902.61 2.89%
Ministerstwo Sprawiedliwości
Bundesministerium der Justiz
666.08 1'025.00 0.23%
Ministerstwo Finansów
Bundesministerium der Finanzen
242.25 9'699.79 2.18%
Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
745.73 10'995.25 2.47%
Ministerstwo Żywienia i Rolnictwa
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
101.57 6'830.00 1.53%
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
1'842.05 171'673.50 38.52%
Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej
Bundesministerium für Digitales und Verkehr
15'804.38 38'701.28 8.68%
Ministerstwo Obrony
Bundesministerium der Verteidigung
231.00 51'800.00 11.62%
Ministerstwo Zdrowia
Bundesministerium für Gesundheit
104.32 16'220.50 3.64%
Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
1'059.57 2'400.00 0.54%
Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
259.04 13'351.44 3.00%
Niemiecki Trybunał Konstytucyjny
Bundesverfassungsgericht
0.04 41.31 0.01%
Federalny Urząd Kontroli
Bundesrechnungshof
0.38 191.81 0.04%
Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
0.09 45.40 0.01%
Niezależna Rada Kontroli
Unabhängiger Kontrollrat
0.00 11.00 0.00%
Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
765.10 11'515.50 2.58%
Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
242.72 6'962.05 1.56%
Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych
Bundesministerium für Bildung und Forschung
51.25 20'300.14 4.55%
Dług federalny
Bundesschuld
18'719.00 38'930.77 8.73%
Główny Dział Zarządzania Finansami
Allgemeine Finanzverwaltung
403'495.28 20'933.29 4.70%
RAZEM: 445'687.86 445'687.86 100.00%

§ Wydatki, podział budżetu Niemiec

Możesz zobaczyć rozkład wydatków budżetu państwa według ministerstw i departamentów federalnych w tabeli 2 powyżej na stronie. Biorąc pod uwagę, że budżet kraju na 2024 rok wyniósł 445.7 mld euro, średnio wydatki Niemiec na 1 dzień wynoszą 1.2 mld euro, a wydatki na 1 miesiąc wynoszą 37.1 mld euro.

Table 3 below shows the country's budget expenditures by type of expenditure.

Tabela 3. Wydatki niemieckiego budżetu państwa
na 2024 rok według rodzaju wydatków

Rodzaj wydatków Wydatek w
milionach euro
W % od sumy budżetu
Rzeczywiste koszty administracyjne
Sächliche Verwaltungsausgaben
13'533.67 3.04 %
Dotacje (bez inwestycji)
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
80'375.73 18.03 %
Specjalne koszty finansowania
Besondere Finanzierungsausgaben
-10'249.11 -2.30 %
Różne
279'291.74 62.67 %
Koszty personelu
Personalausgaben
10'318.36 2.32 %
Wydatki inwestycyjne
Ausgaben für Investitionen
23'421.77 5.26 %
Zamówienia wojskowe, inwestycje itp.
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.
12'219.48 2.74 %
Obsługa (spłata) długu publicznego
Schuldendienst
36'776.21 8.25 %
RAZEM: 445'687.86 100.00 %

Następnie rysunek 2 pokazuje rozkład budżetu Niemiec według ministerstw i departamentów, dane do wykresu pochodzą z tabeli 2, znajdującej się powyżej na stronie.

Wykres 2. Struktura wydatków niemieckiego budżetu na 2024 rok według ministerstw

§ Przychody, wpływy w niemieckim budżecie

Źródła dochodów budżetu niemieckiego według ministerstw i departamentów federalnych można znaleźć w tabeli 2 powyżej na stronie. Poniższa tabela 4 przedstawia przychody w budżecie kraju według rodzaju dochodu, posortowane według wysokości dochodu wraz ze wzrostem.

Tabela 4. Dochody budżetu niemieckiego
na 2024 rok według rodzaju dochodu

Rodzaj dochodu Dochód w
milionach euro
W % od sumy budżetu
Zasoby własne UE
EU-Eigenmittel
-35'320.00 -7.92 %
Podatki i równoważne płatności
Steuern und steuerähnliche Abgaben
118.00 0.03 %
Dochód administracyjny
Verwaltungseinnahmen
9'937.54 2.23 %
Różne
14'373.69 3.23 %
Pozostałe przychody
Übrige Einnahmen
43'926.63 9.86 %
Podatki federalne
Bundessteuern
81'912.00 18.38 %
Podatki rozłożone między federację, landy i gminy
Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage
330'740.00 74.21 %
RAZEM: 445'687.86 100.00 %

Następnie wykres 3 pokazuje dochody budżetu Niemiec według ministerstw i departamentów, dane do wykresu pochodzą z tabeli 2, znajdującej się powyżej na stronie. Zgodnie z tym diagramem zdecydowana większość dochodów Niemiec to podatki, są one zdefiniowane w budżecie jako „ Główny Dział Zarządzania Finansami ” (niem. Allgemeine Finanzverwaltung).

Wykres 3. Struktura dochodów budżetu niemieckiego na 2024 rok według ministerstw

RU-GELD.DE Team

Zaktualizowano:

Budżet Niemiec: struktura, dochody i wydatki według lat

Budżet Niemiec: struktura, dochody i wydatki według latSieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne