RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Informacje o Niemczech i Niemcach: sytuacja geograficzna, polityczna, gospodarcza i społeczna oraz struktura kraju; języki i narody, klimat, tradycje

Na tej stronie otrzymasz ogólną charakterystykę Niemiec i mieszkańców kraju wraz z interesującymi szczegółami i faktami. Dzięki tym informacjom możesz poznać Niemcy i Niemców - jest to bez wątpienia ważne dla każdego, kto mieszka w Niemczech lub chce mieszkać, pracować lub robić interesy w tym kraju.


§ Krótka informacja o Niemczech

Główne dane dotyczące Niemiec omówione na tej stronie zostały przedstawione w formie krótkiej informacji w poniższej tabeli 1.

Wskaźnik Wartość
Terytorium 357'578.17 km2
Populacja 84.4 miliona ludzi na rok 2022
Liczba mieszkańców Niemiec z emigracyjną przeszłością 24 %
Stolica Niemiec Berlin
Kraje graniczące Dania, Polska, Czechy,
Austria, Szwajcaria, Francja,
Luksemburg, Belgia, Holandia
Długość granic 3'876 km.
Liczba gatunków roślin 10'000 gatunków
Liczba gatunków zwierząt 48'000 gatunków
Strefa klimatyczna Umiarkowana
Średnia roczna temperatura powietrza 10.6 °C w 2023 r
Waluta Euro
Niemiecki PKB 3,3 bln euro w 2017 r
System ekonomiczny Społeczna gospodarka rynkowa
Reżim polityczny Demokracja
Forma rządu Republika Federalna
System społeczny Państwo socjalne
Język urzędowy Niemiecki, istnieje wiele dialektów
Główna religia Chrześcijaństwo
Najpopularniejszy sport Piłka nożna
Liczba dni ustawowo wolnych od pracy w ciągu roku od 11 do 18

§ Położenie geograficzne Niemiec, krajobraz kraju

Niemcy są średniej wielkości krajem położonym w centrum Europy; Niemcy graniczą z następującymi 9 krajami:

W porównaniu z Rosją, największym krajem na świecie, Niemcy są około 50 razy mniejsze. Jednak krajobraz Niemiec jest bardzo zróżnicowany. Istnieją 4 regiony Niemiec o zróżnicowanym krajobrazie, od północy do południa kraju.

Położenie geograficzne Niemiec, krajobraz kraju

Nizina Północnoniemiecka (niem.: Norddeutsches Tiefland)

Nizina Północnoniemiecka znajduje się w północnej części Niemiec, zaczynając od wybrzeży Morza Północnego i Morza Bałtyckiego, które obmywają Niemcy i kończąc na środkowej części Niemiec. We wschodniej części niziny znajduje się wiele jezior, a na zachodzie - głównie pola, łąki i mokradła (z których większość została już osuszona).

Średniogórze Niemieckie (niem.: Mittelgebirgsschwelle)

W środkowej części Niemiec znajduje się Średniogórze Niemieckie lub Wyżyna Środkowo-Niemiecka; w przeważającej części porośnięte są lasami jodłowymi i bukowymi.
Średniogórze Niemieckie obejmuje:

W górach Rhön i Eifel istnieją wygasłe wulkany.

Przedgórze Alpejskie, Płaskowyż Bawarski

Dalej na południe Niemiec między Średniogórzem a Alpami leży Przedgórze Alpejskie, którego terytorium jest stosunkowo płaskie, pagórkowate, porośnięte lasami iglastymi, a także wieloma dużymi i małymi jeziorami. Do najbardziej znanych i pięknych jezior w tym regionie należą:

Alpy

Alpy to największe pasmo górskie w Europie, część tego masywu, który znajduje się w Niemczech, nazywa się Północnymi Alpami Wapiennymi (niem.: Nördliche Kalkalpen).

Rzeki Niemiec

W Niemczech płynie wiele rzek; Poniższa tabela pokazuje główne rzeki Niemiec.

Nazwa rzeki
w języku niemieckim
Nazwa rzeki
w języku polskim
Długość rzeki
w Niemczech w km
DonauDunaj647
RheinRen865
ElbeŁaba727
OderOdra179
WeserWezera750
MoselMozela242
MainMen569
Inn218
SaaleSoława413
SpreeSprewa382
Ems371
Neckar384
HavelHawela560
Werra292
IsarIzara263
MuldeMulda290
Leine281
Lech170
Aller346
Weiße ElsterBiała Elstera247
Lahn250
Altmühl220
Lippe268
RuhrRuhra227
Fulda219
Elde208
Kocher201

§ Przyroda w Niemczech: flora i fauna

Kraj Niemcy znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego na ziemi, gdzie nie jest bardzo zimno i nie jest bardzo gorąco przez cały rok, jest tu dużo deszczu, co jest doskonałym miejscem dla wielu gatunków zwierząt i roślin, które można znaleźć w Niemczech. Ponadto krajobraz Niemiec od północy do południa jest bardzo różnorodny, obejmuje mokradła, wybrzeża mórz, łąki, pola, lasy, a także góry, wiele rzek i jezior, co również determinuje różnorodność flory i fauny w Niemczech.

Świat roślinny Niemiec, flora Niemiec

Flora Niemiec reprezentowana jest przez ponad 10 000 gatunków drzew, krzewów, kwiatów, ziół i innej roślinności. Trzecia część terytorium Niemiec pokryta jest lasami mieszanymi: drzewami iglastymi i liściastymi. Główne rodzaje drzew to: świerk, sosna, buk i dąb. Uważa się, że najwyższe drzewo w Niemczech znajduje się w lesie we Fryburgu (niem. Arboretum Freiburg-Günterstal), jest to jedlica Douglasa, daglezja zielona, nazywa się Waldtraut vom Mühlwald o wysokości ponad 66 metrów.

W północnej części Niemiec, na obszarach podmokłych, których nie ma tak wiele w kraju, można spotkać rzadkie gatunki roślin i zwierząt, na przykład rosiczka (niem. Sonnentau) - mięsożerna roślina.

Świat zwierząt w Niemczech, fauna Niemiec

Królestwo zwierząt w Niemczech jest jeszcze bardziej zróżnicowane niż królestwo roślinne, reprezentuje je 48'000 gatunków owadów, zwierząt, ptaków, ryb i gadów; 2/3 gatunków to owady.

Największe zwierzęta w Niemczech to żubr (niemiecki Wisente), osiągający do 3 metrów długości i 2 metry wysokości. Również w Niemczech żyją jelenie (niemiecki Rothirsch) i sarna (German Rehe), wilki, lisy, dzikie koty i wiewiórki, myszy polne i chomiki.

W Niemczech istnieje wiele rodzajów ptaków, w tym: złoty orzeł (niemiecki Steinadler), bardzo duży ptak drapieżny, jastrzębie, bociany, mewy nad morzem, a na osiedlach: drozdy, pliszki, zięby, kawki i oczywiście wróble, gołębie i sroki.

Parki narodowe i parki zwierząt

W Niemczech istnieje kilkaset parków zwierząt i ptaków, a także parki botaniczne, w których odwiedzający mogą podziwiać zwierzęta i rośliny w ich zwykłym otoczeniu. Poniżej znajduje się lista popularnych parków i rezerwatów narodowych w Niemczech:

§ Klimat, pogoda Niemiec

Klimat w Niemczech jest umiarkowany, typowy dla Europy, jednak ze względu na to, że Niemcy mają różne krajobrazy, klimat w tym kraju jest odpowiednio zróżnicowany.

Klimat północnej części Niemiec jest pod wpływem Morza Północnego i Bałtyku, co powoduje, że jest morski z deszczowymi latami, ciepłymi zimami i licznymi burzami. Zachodnie Niemcy mają ciepły oceaniczny klimat z deszczowymi zimami i ciepłymi latami, ze względu na wpływ Oceanu Atlantyckiego. Na wschodzie i południowym wschodzie panuje klimat kontynentalny z gorącymi latami i mroźnymi zimami. W południowo-zachodnich Niemczech panuje wilgotny klimat podzwrotnikowy. Na południu Niemiec w górach alpejskich panuje typowy górski klimat.

Średnia roczna temperatura powietrza w Niemczech w 2023 roku wynosiła 10.6 stopnia Celsjusza.

Średnia roczna temperatura powietrza, ilość opadów i słoneczne dni w Niemczech

Według niemieckiej państwowej służby meteorologicznej (Deutsche Wetterdienst) średnia roczna temperatura powietrza w Niemczech wynosiła 10.6 stopnia Celsjusza w 2023 r. Najzimniejszym miesiącem w Niemczech jest styczeń, a najcieplejszym - lipiec. W 2023 roku w Niemczech zarejestrowano 1'753 godzin słonecznych, a opady wyniosły 958 litrów na 1 metr kwadratowy.

Więcej informacji o klimacie i pogodzie w Niemczech można znaleźć na osobnych stronach naszej witryny:

§ Mapa Niemiec

Poniższa mapa pokazuje lokalizację Niemiec w Europie i krajach sąsiednich. Kraje związkowe Niemiec są wyróżnione na mapie różnymi kolorami. Aby wyświetlić mapę krajów związkowych Niemiec w języku polskim przejdź na osobną stronę naszej witryny.

Mapa Niemiec

§ Niemiecka gospodarka

Niemcy są jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo i najbogatszych krajów na świecie. Aby porównać poziom rozwoju gospodarczego krajów, stosuje się ekonomiczny wskaźnik PKB, czyli produkt krajowy brutto (niem. Bruttoinlandsprodukt); wskaźnik ten reprezentuje wartość wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w kraju w ciągu roku. PKB Niemiec w 2017 roku wyniósł około 3,3 biliona euro, dlatego Niemcy zajmują czwarte miejsce na świecie pod względem tego wskaźnika gospodarczego po Chinach, USA i Japonii. Największą rolę w gospodarce kraju odgrywa produkcja przemysłowa i eksport. Większość przedsiębiorstw w Niemczech to firmy średnie, zatrudniające od 50 do 500 pracowników. Większość ludności kraju zajmuje się takimi usługami jak: transport, turystyka, edukacja, medycyna, finanse i innymi.

Niemiecki system gospodarczy - jest społecznie zorientowaną gospodarką rynkową, w której istotną rolę odgrywa wolna konkurencja przedsiębiorstw w dostarczaniu towarów i usług na rynku krajowym, ale państwo, poprzez przepisy ustawowe, reguluje stosunki gospodarcze w taki sposób, aby zapewnić ochronę socjalną wszystkim swoim obywatelom i unikać rażącej niesprawiedliwości w konkurencji i podziale dochodów.

Najważniejsze branże przemysłu w Niemczech: motoryzacja, inżynieria mechaniczna, przemysł chemiczny i elektryczny.

Niemcy mają kilka najważniejszych koncernów chemicznych na świecie; największa produkcja chemiczna na świecie jest własnością BASF i znajduje się w mieście Ludwigshafen. Największe przedsiębiorstwa motoryzacyjne to: Volkwagen, Daimler i BMW.

Dlaczego Niemcy mają tak silną gospodarkę?

Kilka następujących ważnych czynników sprawia, że Niemcy mają tak silną gospodarkę:

§ Struktura polityczna Niemiec

Kraj Niemcy jest republiką federalną: obejmuje 16 krajów związkowych, które mają polityczną niezależność w polityce wewnętrznej, pozostając jednocześnie w granicach politycznych i prawnych samego państwa lub federacji. Tak więc system polityczny Niemiec obejmuje poziom federalny i regionalny, z których każdy ma swój własny system uprawnień ustawodawczych, wykonawczych i sądowych.

Niemcy są demokratycznym państwem o rozwiniętym systemie prawnym i społecznym. Podstawowym prawem kraju jest niemiecka konstytucja, która określa podstawy i strukturę systemu prawnego i politycznego kraju, określając podstawowe prawa ludzi mieszkających w Niemczech, te podstawowe prawa nie mogą być naruszane przez żaden organ polityczny lub osobę.

Flag i herb Niemiec

Więcej na temat struktury politycznej Niemiec:

§ Niemcy to państwo socjalne

Niemcy są państwem socjalnym, co oznacza, że polityka wewnętrzna państwa ma na celu sprawiedliwą dystrybucję świadczeń socjalnych, aby zapewnić wszystkim obywatelom ich kraju przyzwoity poziom życia i wszechstronne wsparcie dla tych, którzy znajdują się w wyjątkowym stanie; walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednym z priorytetów państwa.

System zabezpieczenia społecznego w Niemczech opiera się przede wszystkim na obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym wszystkich obywateli na zasadzie solidarności: wszyscy ubezpieczeni płacą te same stawki do funduszy społecznych, niezależnie od potrzeby pomocy społecznej lub zabezpieczenia. Następujące elementy systemu społecznego Niemiec zapewniają realizację celów i zadań państwa społecznego:

§ Ludność Niemiec

W Niemczech Federalny Urząd Statystyczny prowadzi szczegółowe statystyki dotyczące ludności kraju. W 2022 roku w Niemczech mieszkało 84'358'845.0 milionów osób.

Ludność Niemiec w 2022 roku wynosiła 84.4 mln

Szczegółowe informacje na temat wielkości i składu populacji Niemiec można znaleźć na osobnej stronie naszej witryny internetowej:

§ Języki i narody Niemiec

Językiem urzędowym w Niemczech jest niemiecki (niem. Hochdeutsch), a dokładniej literacki niemiecki lub górnoniemiecki. Ponadto dialekty języka niemieckiego są szeroko rozpowszechnione w różnych częściach Niemiec, według niektórych szacunków istnieje 35 oficjalnych dialektów języka niemieckiego. Różne dialekty mogą się bardzo od siebie różnić: różne dźwięki słów i sylab, niektóre pojęcia wyrażane są przez zupełnie inne słowa, więc mieszkańcy Niemiec mieszkający w różnych regionach z trudem rozumieją język innych.

3 główne grupy dialektów niemieckich w Niemczech, z których każdy obejmuje kilka podobnych dialektów to: dialekty wysokoniemieckie; dialekty środkowoniemieckie, dialekty dolnoniemieckie.

Migranci w Niemczech otrzymują kompleksowe wsparcie w nauce języka niemieckiego, w tym opłacane przez państwo kursy integracyjne, i kursy języka niemieckiego. Możesz przeczytać więcej o tym jak uczyć się niemieckiego we własnym zakresie, a także o tym, jakie poziomy biegłości, testy i certyfikaty języka niemieckiego istnieją w Niemczech , na osobnej stronie naszej witryny.

§ Religie Niemiec

Niemiecka konstytucja gwarantuje, że wolność religii i przekonań jest nienaruszalna. Religia jest oddzielona od państwa, dlatego w kraju nie ma religii państwowej, wszystkie religie mają równe prawa. Mimo to większość oficjalnych świąt państwowych w Niemczech ma charakter chrześcijański, a w szkołach odbywa się lekcja religii, z której na prośbę rodziców dziecko może zostać zwolnione. Niemcy są więc krajem chrześcijańskim, w którym na 2022 rok mieszka 52.3 % chrześcijan.

Jednak w ostatnich latach w Niemczech jest coraz więcej ludzi, którzy nie należą do żadnej religii, chociaż mogą być wierzącymi lub ateistami. Liczba takich osób w Niemczech wynosi około 37.2 %.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ilu chrześcijan, muzułmanów, Żydów jest w Niemczech i przedstawicieli innych religii i wyznań, możesz przeczytać na osobnej stronie naszej witryny internetowej.

Również w Niemczech ludzie należący do określonej religii, płacą podatek kościelny (niem. Kirchensteuer) od wynagrodzenia.

§ Tradycyjne jedzenie, napoje w Niemczech

Tradycyjnie w Niemczech ludzie jedzą jedzenie trzy razy dziennie: śniadanie, obiad i kolację.

Tradycyjne niemieckie śniadanie składa się z bułek lub chleba, podawanych z dżemem, miodem, serem, kiełbasą, pasztetem itp. Na śniadanie Niemcy chętnie jedzą płatki z mlekiem lub jogurtem, a także owoce i jajka na twardo; zwykle piją kawę, herbatę, kakao i / lub sok na śniadanie. Niemcy są czasem nazywane krajem piekarniczym, produkuje się tutaj ponad 3 000 różnych odmian bułek i pieczywa.

Na obiad Niemcy chętnie jedzą wieprzowinę (smażone mięso, gulasz, klopsiki lub kiełbasę), główne danie mięsne, a także drób, wołowinę, jagnięcinę lub ryby i owoce morza. Jako dodatek, głównymi produktami w Niemczech są ziemniaki, makaron i ryż. Warzywa są zwykle gotowane i podawane jako przystawka, chociaż Niemcy chętnie jedzą różne świeże sałatki.

Niemcy kochają różne potrawy, niekoniecznie tradycyjne niemieckie; popularne to np.: włoska pizza i makaron, turecki kebab, japońskie sushi i wiele innych.

Na kolację Niemcy rzadko gotują i zwykle jedzą niewiele: bułki z serem, szynką i kiełbasą.

Ulubionym niemieckim napojem jest piwo, Niemcy również uwielbiają wino, które powstaje z winogron uprawianych w Niemczech; powszechne są napoje bezalkoholowe: kawa, woda mineralna i soki.


§ Tradycyjne, narodowe stroje Niemiec

Współcześni Niemcy nie lubią ubierać się w ekstrawaganckie i przykuwające uwagę ubrania; zwykle noszą proste, funkcjonalne, wysokiej jakości i wygodne ubrania odpowiednie do sytuacji. Niemcy zwykle noszą odzież narodową lub tradycyjną (niemiecki Tracht) tylko przy okazji karnawału lub specjalnych świąt. W różnych regionach Niemiec istnieją różne tradycyjne stroje, zwykle w stylu chłopskim, z których najbardziej znane to stroje narodowe górskich regionów Bawarii: Dirndl dla kobiet (ludowy strój) i skórzane krótkie spodnie (niem.Lederhose) dla mężczyzn.

§ Znani ludzie z Niemiec

Niemcy to miejsce narodzin wielu sławnych ludzi: pisarzy, muzyków, naukowców i polityków. Poniższa lista pokazuje niektórych z nich:

§ Sport i rozrywka w Niemczech

Niemcy to kraj piłkarski, większość mieszkańców Niemiec jest kibicami i dużo mówi o piłce nożnej. Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej niejednokrotnie stała się mistrzem świata. Największy klub piłkarski na świecie znajduje się w Niemczech, to „klub piłkarski Bayern Monachium” (niemiecki klub sportowy), z ponad 250.000 członków. Oprócz piłki nożnej w Niemczech rozwija się także lekkoatletyka, pływanie i niektóre sporty zimowe. Oprócz piłki nożnej ulubionymi sportami Niemców są: boks, wyścigi i jazda na nartach.

Mieszkańcy Niemiec chętnie uprawiają sport w centrach fitness, biegają i jeżdżą na rowerach; Niemcy są właścicielami większej liczby rowerów, niż samochodów.

W Niemczech ludzie mają stosunkowo dużo dni wolnych od pracy, średnio w Niemczech człowiek ma 30 dni wolnych, a także 11–18 dni ustawowo wolnych od pracy, w zależności od kraju związkowego (Kalendarz Niemiec). Niemcy uwielbiają podróżować i spędzać wakacje z dala od domu. Jednak większość Niemców odpoczywa w Niemczech, ich ulubione miejsca wypoczynku to: Morze Północne i Wschodnie, Bawaria i Berlin. Poza Niemcami, Niemcy odpoczywają głównie we Włoszech, Hiszpanii i Austrii.

Niemcy uwielbiają słuchać muzyki, zwłaszcza popowej i rockowej muzyki angielskiej i niemieckiej; ponadto hity z ostatnich lat: szlagiery, folklor, chanson i inne. W szkołach wiele dzieci uczy się grać na instrumentach muzycznych, z których najbardziej popularne to: fortepian, gitara, skrzypce i flet.

Oprócz muzyki Niemcy chętnie spędzają wolny czas słuchając radia, czytając książki lub korzystając z Internetu.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne