RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Ludność niemiecka 2024: populacja, gęstość zaludnienia, wzrost liczby ludności według roku i ziemi, wiek, obywatelstwo, religia, płeć


§ Liczba ludności Niemiec

Według niemieckiego federalnego urzędu statystycznego populacja Niemiec na koniec 2022 r. wynosi 84'358'845 osób.

Populacja Niemiec na koniec 2022, początek 2023 r. wynosi 84,4 miliony osób

§ Wzrost liczby ludności, zmiana populacji w Niemczech według lat

Liczba ludności Niemiec w ostatnich latach nie była stała; na wzrost liczby ludności wpłynęły różne czynniki, w tym: płodność i umieralność, migracja, a także korekty obliczeń. Na poniższym wykresie i tabeli można zobaczyć zmianę liczby ludności według lat. W latach 2021-2022 odnotowano największy wzrost liczby ludności od 2013 r.

Wykres 1. Wzrost, spadek liczby ludności Niemiec według lat

Tabela 1. Wzrost, zmiana liczby ludności Niemiec według lat

Rok Liczba ludzi
w milionach
Zmiana,
w mln osób
w stosunku do poprzedniego roku
Zmiana,
w %
w stosunku do poprzedniego roku
2013 80.8 - -
2014 81.2 +0.4 +0.53 %
2015 82.2 +1.0 +1.20 %
2016 82.5 +0.3 +0.42 %
2017 82.8 +0.3 +0.33 %
2018 83.0 +0.2 +0.27 %
2019 83.2 +0.1 +0.18 %
2020 83.2 0.0 -0.01 %
2021 83.2 +0.1 +0.10 %
2022 84.4 +1.1 +1.35 %

§ Ludność Niemiec według krajów związkowych i miast na koniec 2022 r., początek 2023 r.

Poniższa tabela 2 przedstawia populację Niemiec według krajów związkowych Niemiec, a także całkowitą populację Niemiec Zachodnich, RFN i Niemiec Wschodnich, dawniej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jak widać z tabeli, kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia ma największą populację, a najmniejszą Brema.

Tabela 2. Ludność Niemiec według landów na koniec 2022 r., początek 2023 r.

Kraj związkowy/ miasto Liczba ludności
w milionach
Bawaria 13'369
Badenia-Wirtembergia 11'280
Berlin 3'755
Brandenburgia 2'573
Brema 685
Hamburg 1'892
Hesja 6'391
Meklemburgia-Pomorze Przednie 1'628
Dolna Saksonia 8'140
Nadrenia-Palatynat 4'159
Kraj Saary 993
Saksonia 4'086
Saksonia-Anhalt 2'187
Nadrenia Północna-Westfalia 18'139
Turyngia 2'127
Szlezwik-Holsztyn 2'953
Niemcy Zachodnie (z Berlinem) 71'758
Niemcy Wschodnie (wcześniej NRD, bez Berlina) 12'601
Razem: 84'359

§ Struktura wiekowa ludności Niemiec, populacja według grup wiekowych

Na początku 2018 r. średni wiek mieszkańców Niemiec wynosił 44,4 lat, podczas gdy średni wiek kobiet wynosił 45,7 lat, a mężczyzn 43 lat. Średni wiek obywateli Niemiec jest o 8–10 lat wyższy niż średni wiek ludzi w Niemczech, nie posiadających obywatelstwa.

Tabela 3. Ludność według grup wiekowych w latach 2022-2023

Grupa wiekowa,
lata
Liczba ludności,
w milionach
Stosunek do całkowitej liczby ludności,
w %
do 6 lat 4.8 5.7 %
od 6 do 15 lat 7.1 8.4 %
od 15 do 25 lat 8.5 10.0 %
od 25 do 45 lat 21.4 25.4 %
od 45 do 65 lat 23.9 28.3 %
od 65 do 85 lat 15.9 18.9 %
85 lat i więcej 2.7 3.2 %
Razem: 84.4 100.0 %

Wykres 2. Struktura wiekowa ludności Niemiec

§ Skład płciowy populacji Niemiec, populacja według płci

Jak widać z danych przedstawionych w tabeli 4, liczba mężczyzn i kobiet w Niemczech jest prawie równa: kobiety stanowią grupę przewyższającą mężczyzn o około 1.2 milion osób.

Tabela 4. Liczba ludności według płci w latach 2022-2023

Płeć Liczba ludności,
w milionach
Stosunek do całkowitej liczby ludności,
w %
kobiety 42.8 50.7 %
mężczyźni 41.6 49.3 %
Razem 84.4 100.0 %

§ Rasowy, etniczny skład ludności Niemiec

Na początku 2023 r. Niemcy miały 72.0 miliony osób z niemieckim obywatelstwem i 12.3 miliona osób niebędących obywatelami tego kraju.

Tabela 5. Obywatelstwo niemieckie, w latach 2022 - 2023

Obywatelstwo Liczba ludności,
w milionach
Stosunek do całkowitej liczby ludności,
w %
Cudzoziemcy 12.3 14.6 %
Obywatele niemieccy 72.0 85.4 %
Razem 84.4 100.0 %

Poniżej Tabela 6 pokazuje liczbę osób ze środowisk migracyjnych mieszkających w Niemczech.

Tabela 6. Liczba osób w Niemczech o pochodzeniu migracyjnym według kraju pochodzenia w 2019

Kraj pochodzenia Liczba ludności,
w milionach
Stosunek do całkowitej liczby ludności,
w %
Afganistan 0.30 1.4 %
Bułgaria 0.31 1.5 %
Chiny 0.19 0.9 %
Grecja 0.45 2.1 %
Włochy 0.87 4.1 %
Kazachstan 1.25 5.9 %
Polska 2.24 10.5 %
Rumunia 1.02 4.8 %
Rosja 1.39 6.5 %
Syria 0.84 4.0 %
Republika Czeska 0.21 1.0 %
Turcja 2.82 13.3 %
Ukraina 0.31 1.5 %
USA 0.18 0.9 %
Wielka Brytania 0.17 0.8 %
Austria 0.34 1.6 %
Inne kraje 8.36 39.3 %
Wszystkie kraje 21.25 100 %

§ Skład religijny ludności Niemiec

Niemcy są tradycyjnie krajem chrześcijańskim, dlatego większość mieszkańców Niemiec należy do chrześcijaństwa, podczas gdy zdecydowana większość z nich to katolicy i protestanci (ewangelicy). Poniższa tabela 7 przedstawia skład religijny ludności niemieckiej. Ludzie, którzy nie mają przynależności religijnej, niekoniecznie są ateistami, po prostu nie należą do żadnej religii i stanowią drugą co do wielkości grupę ludzi, po chrześcijanach.

Tabela 7. Skład religijny ludności Niemiec

Przynależność religijna Rok Liczba ludności,
w milionach
Stosunek do całkowitej liczby ludności (2022),
w %
Kościół ewangelicki 2018 21.14 25.1 %
Kościół katolicki 2018 23.00 27.3 %
Muzułmanie 2015 4.50 5.3 %
Buddyści 2020 0.27 0.3 %
Świadkowie Jehowy 2020 0.17 0.2 %
Żydzi 2018 0.09 0.1 %
Hindusi 2020 0.10 0.1 %
Bez przynależności religijnej 2017 31.37 37.2 %
Niezliczone zmiany 4.4 %

Źródła: Statistisches Bundesamt; Deutsche Islam Konferenz (DIK); Buddhistischer Dachverband Diamantweg e.V.; jw.org Zeugen Jehovas; Hinduistische Gemeinde in Deutschland, K.d.ö.R.; Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid)

§ Gęstość zaludnienia w Niemczech

Według statystyk na początek 2023r. powierzchnia Niemiec wynosi 357'578 kilometrów kwadratowych, a populacja wynosi 84.36 miliona osób. Zatem średnia gęstość zaludnienia w Niemczech wynosi 235.9 osób na km2. Jednocześnie Berlin ma najwyższą gęstość zaludnienia, wynosi 4'214.1 osób na 1 km2, a najniższą gęstość zaludnienia ma Meklemburgia-Pomorze Przednie, gdzie przypada 69.9 osób na 1 km2.

§ Czynniki wpływające na wielkość, wzrost i spadek populacji

Przede wszystkim na Niemcy wpływają następujące czynniki: płodność, śmiertelność i migracja. Poniższa tabela przedstawia niektóre liczby pokazujące wpływ tych czynników na przestrzeni lat.

Tabela 8. Czynniki wpływające na populację Niemiec

Rok Wskaźnik urodzeń,
liczba osób
Śmiertelność,
liczba osóbe
Wskaźnik urodzeń - Śmiertelność,
liczba osób
Przybyła migracja,
liczba osób
Pozostała migracjad,
liczba osób
Przybyła migracja - Pozostała migracja,
liczba osób
2021 795'492 1'023'687 -228'195 1'323'466 994'303 +329'163
2020 773'144 985'572 -212'428 1'186'702 966'451 +220'251
2019 778'129 939'520 -161'391 1'558'612 1'231'552 +327'060
2018 787'523 954'874 -167'351 1'585'111 1'185'431 +399'680
2017 784'901 932'263 -147'362 1'550'721 1'134'641 +416'080
2016 792'141 910'902 -118'761 1'865'122 1'365'178 +499'944
2015 737'575 925'200 -187'625 2'136'954 997'552 +1'139'402


Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne