RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Jak znaleźć osobę w Niemczech: 10 sposobów wyszukiwania osób w Niemczech według imienia i nazwiska

Na tej stronie dowiesz się, jak szukać osoby w Niemczech po imieniu i nazwisku, zdjęciu, numerze telefonu, adresie lub adresie e-mail. Dowiedz się, które agencje państwowe i organizacje międzynarodowe mogą pomóc w poszukiwaniu, a także jakich narzędzi w Internecie możesz użyć do poszukiwania przyjaciół, krewnych i znajomych.


Zanim zaczniesz szukać osoby, z którą straciłeś kontakt lub która zaginęła bez wieści, spróbuj zebrać jak najwięcej informacji na jej temat. Najprawdopodobniej na podstawie pozostałych dokumentów, zdjęć, listów, a także krewnych i znajomych tej osoby można znaleźć wystarczającą ilość danych, które będą potrzebne podczas wyszukiwania. W szczególności spróbuj przygotować następujące dane:

§ Poproś o dane z wykazu rejestru osób przybywających do Niemiec

W Niemczech każda osoba, która ma tymczasowe lub stałe zameldowanie, jest wpisana do państwowego rejestru zameldowanych osób (niem. Melderegister), do wykazu rejestru. W związku z tym informacje o osobach zamieszkałych w Niemczech, pracujących lub otrzymujących status uchodźcy znajdują się w tym rejestrze. Z tego rejestru każda osoba może otrzymywać informacje (po niemiecku: Melderegisterauskunft) o każdej wpisanej do niej osobie. W szczególności rejestr zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres, dane paszportowe i inne informacje. Oprócz odpowiednich informacji rejestr przechowuje również dane archiwalne. Rejestr ten nie jest jednolity dla całych Niemiec, lecz każda gmina, kraj związkowy (land) Niemiec ma swój własny scentralizowany rejestr, dlatego kontaktując się z instytucją odpowiedzialną, musisz wiedzieć przynajmniej, w jakim kraju związkowym Niemiec mieszkała poszukiwana osoba.

W Niemczech nie ma jednego rejestru zameldowanych osób, każdy land ma swój własny scentralizowany rejestr. Dlatego, aby ubiegać się o informacje, musisz wiedzieć, w jakim kraju związkowym (landzie) w Niemczech mieszkała dana osoba.

Aby uzyskać informacje z rejestru zameldowanych osób, należy wypełnić formularz i uiścić opłatę. Wysokość opłaty, a także warunki wydawania informacji, zależą od kraju związkowego Niemiec, który wydaje informacje z rejestru. Na przykład opłata za otrzymywanie informacji przez Internet z rejestru w Berlinie na 2020 rok wynosi 5 euro, niezależnie od wyniku, czy dana osoba została znaleziona, czy nie. Gdy nie kontaktujesz się przez Internet, cena wzrasta do 10 euro, a aby otrzymać informacje z archiwum - 30 euro. Niektóre instytucje, na przykład w Berlinie, mają możliwość wydawania informacji online, przez Internet, inne tylko wtedy, gdy osobiście kontaktują się z instytucją.

Kontaktując się z instytucją odpowiedzialną, musisz znać imię i nazwisko, a także adres lub datę urodzenia osoby poszukiwanej.

Na poniższej liście znajdują się linki do oficjalnych portali internetowych służących do uzyskiwania informacji z rejestrów w krajach związkowych Niemiec:

Instytucje w landach niemieckich odpowiedzialne za wydawanie informacji z rejestru zameldowanych osób

§ Kontakt z rejestrem zameldowanych osób poprzez pośredników, usługi online

Oprócz osobistego ubiegania się o informacje z rejestru, możesz również korzystać z usług różnych firm, które za dodatkową opłatą ubiegają się w Twoim imieniu, aby uzyskać informacje z rejestru i przekazać je tobie. Oczywiście kosztuje to więcej, niż bezpośredni kontakt z właściwymi organami. Poniżej znajduje się lista firm zajmujących się uzyskiwaniem informacji z wykazu rejestrów zameldowanych osób w całych Niemczech. Jeśli szukasz będąc poza granicami Niemiec, ważną rolę odgrywa pytanie, w jaki sposób możesz pokryć koszty żądania informacji. Przeglądając oferty firm wymienionych poniżej, zwróć uwagę na możliwe metody płatności, które one akceptują.

§ Służby poszukiwawcze organizacji międzynarodowych i firm prywatnych

Poszukiwanie uchodźców i osób zaginionych jest wspierane przez różne organizacje międzynarodowe, które zwykle nie pobierają opłat za pomoc w poszukiwaniu.

Najbardziej znaną organizacją jest Czerwony Krzyż, mający służbę, która pomaga w poszukiwaniu osób zaginionych lub zaginionych w związku z wojnami, konfliktami zbrojnymi, katastrofami i klęskami żywiołowymi, a także w związku z migracją, w tym późnych przesiedleńców w Niemczech. Takie centrum pomocy można znaleźć na stronie internetowej Czerwonego Krzyża, aby zwrócić się do niego z prośbą o poszukiwanie.

Organizacje pomagające w poszukiwaniu uchodźców i osób zaginionych

DRK Suchdienst
Połączyć
Służby poszukiwawcze Czerwonego Krzyża w Niemczech, strona internetowa również w innych językach
Restoring Family Links
Połączyć
Poszukiwanie zagubionych osób z krajów na całym świecie, usługi od Czerwonego Krzyża
Initiative Vermisste Kinder
Połączyć
Organizacja pomocy w związku z zaginięciem dzieci. Również 24-godzinny telefon pomocy: 116000
AMBER Alert
Połączyć
Organizacja pomocy do poszukiwania zaginionych dzieci
Heilsarmee
Połączyć
Międzynarodowa usługa poszukiwania zaginionych krewnych pobierana jest niewielka opłata za poszukiwanie
International Tracing Service
Połączyć
Międzynarodowa Służba Poszukiwań, z siedzibą w Niemczech, strona internetowa również

§ Poszukiwanie osoby przez książkę telefoniczną

Niemieckie usługi telefoniczne mają własne książki telefoniczne, które zawierają numery telefonów, a czasem adresy prywatne. Każdy właściciel numeru telefonu może zabronić publikacji swojego numeru lub informacji o sobie w książkach telefonicznych w swojej firmie telefonicznej. Dlatego wyszukiwanie w książkach telefonicznych nie jest w 100% niezawodne, podobnie jak wszystkie inne metody, jednak warto je wyszukać. Poniżej znajduje się lista niemieckich książek telefonicznych, które można wyszukać za darmo.

Oprócz wyszukiwania według nazwiska i imienia możesz także przeprowadzić wyszukiwanie wsteczne: znajdź osobę według numeru telefonu, w tym celu zamiast imienia i / lub nazwiska musisz podać istniejący numer telefonu. Możesz również poszukać osoby według numeru telefonu w wyszukiwarce internetowej. Zobacz więcej na ten temat na osobnej stronie naszej witryny.

Książki telefoniczne Niemiec online

Das Telefonbuch
Połączyć
Największa książka telefoniczna w całych Niemczech z prywatnymi numerami telefonów/td>
Das Örtliche
Połączyć
Poszukiwanie w książkach telefonicznych i firmowych w Niemczech
Gelbe Seiten
Połączyć
Poszukiwanie w największym katalogu firm i przedsiębiorców w Niemczech
11880
Połączyć
Książka telefoniczna 11880

§ Poszukiwanie przez znajomych, przyjaciół i krewnych

Rozważając sposoby poszukiwania osoby prywatnej, nie można nie wspomnieć o możliwości skontaktowania się ze znajomymi, przyjaciółmi i krewnymi, których znasz. Często w ten sposób można znaleźć odpowiednią osobę. Rozważ następujące opcje:

Być może jeden z nich już wie, jak znaleźć osobę, której potrzebujesz, szukał go lub może zasugerować informacje na jego temat. Ponadto od czasu do czasu wszyscy przypadkowo spotykają się z byłymi znajomymi i przyjaciółmi w przestrzeni Internetowej.

§ Poszukiwanie ludzi za pośrednictwem organizacji zagranicznych diaspor w Niemczech

W Niemczech istnieje wiele towarzystw, klubów, seminariów, szkół, grup kreatywnych i innych organizacji. Nie wszyscy ludzie w Niemczech są członkami lub biorą udział w wydarzeniach organizacji rosyjskiej diaspory, jednak takie wydarzenia są popularne. Zwłaszcza jeśli wiesz, że poszukiwana osoba mieszkała lub mieszka w określonym mieście w Niemczech, możesz skontaktować się z organizacją zagraniczne diaspory tego miasta, w celu poszukiwania. Umieszczenie organizacji rosyjskiej diaspory na mapie Niemiec może pomóc w wyborze potrzebnych instytucji.

Należy jednak pamiętać, że w Niemczech istnieje prawo UE, które chroni przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.

§ Poszukiwanie na tablicach ogłoszeń w niemieckich rubrykach osób poszukiwanych

Ponadto w niemieckim Internecie znajduje się duża liczba witryn i tablic ogłoszeń, które zamieszczają ogłoszenia o poszukiwaniu osób; sekcje te można wyświetlić, aby znaleźć odpowiednią osobę. Jednak większość tych witryn jest dobrze indeksowana przez wyszukiwarki w Internecie, więc aby je przeszukać, wystarczy wyszukać w Google, podając imię i nazwisko poszukiwanej osoby.

Inną okazją do znalezienia osoby w Niemczech jest zamieszczenie bezpłatnego ogłoszenia o poszukiwaniu osoby na sklasyfikowanych stronach ogłoszeniowych. Poszukiwana osoba może znaleźć to ogłoszenie w wyszukiwarkach lub osoby, które znają jej miejsce pobytu, mogą cię poinformować.

§ Listy osób poszukiwanych i zaginionych

Możesz przeglądać naszą listę poszukiwanych osób w Niemczech, gdzie możesz wyszukiwać według imienia i nazwiska osoby lub wyszukiwać osoby w Niemczech według zdjęcia, a także сlistę osób zaginionych w Niemczech. Być może ktoś już szuka osoby, której potrzebujesz i może udostępnić informacje. Aby umieścić informacje o poszukiwanej osobie, na naszych listach, przejdź do strony, na której możesz podać bezpłatne ogłoszenie.

§ Poszukiwanie ludzi poprzez agencje detektywistyczne i specjalizujące się w znajdowaniu osób

W poszukiwaniu osoby możesz również skontaktować się z agencją detektywistyczną specjalizującą się w znajdowaniu osób. Wykaz agencji detektywistycznych w Niemczech można znaleźć w witrynie internetowej gazety internetowej oraz w katalogu prawników w Niemczech.

W Niemczech istnieje również wiele prywatnych agencji, które za opłatą zajmują się poszukiwaniem ludzi zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Lista tych firm ciągle się zmienia, dlatego aby uzyskać odpowiednie informacje, lepiej poszukać w Google pod słowem "Personensuchdienst".

Oprócz metod poszukiwania osób w Niemczech wymienionych na tej stronie, możesz skorzystać z możliwości bezpłatnego wyszukiwania osób w Internecie, niezależnie od kraju lokalizacji. Poświęcona jest temu oddzielna strona naszej witryny. W szczególności wyszukiwanie osób w Internecie obejmuje następujące funkcje:Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne